Egyéb statisztikai határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 19. számában (1999. október 1.)
Október 20. Idegenforgalom-statisztika
OSAP 1034

Érintettek: a belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelenteniük kell az utazásszervezői tevékenységükről.
Október 20. Nemzetgazdasági elszámolások
OSAP 1151

Érintettek: az állami pénzalapok kezelői

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az elkülönített állami pénzalapok bevételeiről és kiadásairól.
Október 20. Nemzetgazdasági elszámolások
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a negyedéves teljesítményadatokról.
Október 20. Nemzetgazdasági elszámolások
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek a negyedéves teljesítményadatokról egyszerűsített, kiegészítő jelentést kell tenniük.
Október 20. Iparstatisztika
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az energiahordozók értékesítési mérlegéről.
Október 20. Kereskedelem
OSAP 1470

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról.
Október 20. Információstatisztika
OSAP 1707

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a távközlési tevékenység évközi adatairól.
Október 30. Információstatisztika
OSAP 1760

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a forgalmi adataikról.
Október 30. Mezőgazdaság
OSAP 1824

Érintettek: a 15.71 haszonállat-eledel gyártása szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig jelentést kell tenniük az általuk értékesített takarmánykeverék (táp) menyiségéről és értékéről.
Október 30. Kereskedelem
OSAP 1344

Érintettek: – A teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó éves várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot.

– Az éves várható árbevétel nagyságától függetlenül azon gazdálkodó szervezetek, amelyek szolgáltatás jellegű tevékenységet folytatnak a G nemzetgazdasági ág ágazati, illetve az alábbiakban felsorolt más gazdasági ágak ágazati besorolása szerint: a teljes H nemzetgazdasági ág, valamint I-63, a K-71 és az O-92, 93

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a nagykereskedelem áruforgalmáról és a hálózati adatokról.
Október 30. Kereskedelem
OSAP 1349

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó éves várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek negyedéves nagykereskedelmi cikkforgalmi jelentést kell tenniük.
Október 30. Művelődésstatisztika
OSAP 1449

Érintettek: a szabadtéri színpadok

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a szabadtéri játékokról.
Október 30. Nemzetgazdasági elszámolások
OSAP 1807

Érintettek: a külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Október 30. Nemzetgazdasági elszámolások
OSAP 1809

Érintettek: a külföldön tőkét befektetett vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!