Az internet használata

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 18. számában (1999. szeptember 1.)

A világ fejlett piacain a vállalati felsővezetők munkájuk során egyre gyakrabban használják az internetet. Erre az eredményre jutott az Andersen Consulting tanulmányában, amelyet 24 ország legnagyobb vállalatának és állami szervezetének több mint 1700 vezetőjének megkérdezése alapján készített.

A különböző földrészeken levő vállalatok vezetőinek webhasználatát vizsgálva megállapították, hogy 1997 és 1998 között az internet-hozzáférésben csökkentek a földrajzi különbségek. Ausztrália, Spanyolország és az Egyesült Királyság menedzserei közül egyre többen kapcsolódnak rá a világhálóra, és mind gyakrabban veszik igénybe az on-line szolgáltatásokat. Ez a megnövekedett webhasználat ösztönözheti a felsővezetők támogatását, ami a globális elektronikus kereskedelem (e-Commerce) gyors elterjedéséhez nélkülözhetetlen.

Míg a gazdasági és állami vezetők között világszerte terjed a web használata, addig az on-line vásárlás leginkább az amerikai felsővezetőkre jellemző: kétharmaduk veszi igénybe a virtuális áruházak szolgáltatásait. Az amerikaiak után leggyakrabban a kanadai (48 százalék), az egyesült királyságbeli (39 százalék) és ausztráliai (39 százalék) kollégáik vásárolnak a hálózat segítségével.

A felsővezetők internet-hozzáférése világszinten (százalék)
  1997 1998
Webhozzáférés 90 92
Legalább hetente használják az internetet 71 83
Kényelmesnek ítélik a web használatát 36 50

Akik lemaradtak

Globálisan a vállalati vezetők (vezérigazgatók, pénzügyi és informatikai vezetők) internet-hozzáférése csak kismértékben bővült: a 1998-ban a vezetők 92 százalékának, 1997-ben pedig 90 százalékának volt internet-hozzáférése. A háló használatának gyakorisága azonban megnövekedett: a hozzáféréssel rendelkezők 83 százaléka szörfözött 1998-ban legalább hetente egyszer, szemben az 1997-es 71 százalékkal. A megkérdezett vezetők fele úgy érzi, hogy jól kiismeri magát az interneten, 1997-ben viszont csak egyharmaduk vélekedett így.

"A számítástechnika, a távközlés és a tartalomszolgáltatók konvergenciája által forradalmasított üzleti életben egyáltalán nem meglepő, hogy egyre több felsővezető használja az internetet" – véli C. Rudy Puryear, az Andersen Consulting elektronikus kereskedelemért felelős cégtársa. Ami szerinte meglepő, hogy milyen gyorsan egyenlítődnek ki földrajzilag a használati szokások a felsővezetők között. A tanácsadó cégek nagy kihívás előtt állnak, mert nagyrészt az ő feladatuk lesz, hogy segítsenek elterjeszteni az elektronikus kereskedelem lehetőségeit megbízóiknál.

A tanulmányból kitűnik, hogy a felsővezetők internet-hozzáférését tekintve ugyan eltűnőben vannak a földrajzi különbségek, de a használat gyakoriságát és célját illetően megmaradtak az eltérések. Ennek egyik példája a japán vezetők internethasználata: 81 százalékuk hetente legalább egyszer felkeresi a webet, mégis ők tartják a legkevésbé kényelmesnek és egyszerűnek a világháló használatát, és csak 13 százalékuk vásárolt már ezen a csatornán.

A felmérés során úgy találták, hogy a japán és a német felsővezetők körében a legkevésbé elterjedt az internet-hozzáférés, és ebben a két országban kisebb a webhozzáférési arány az átlagos 90 százaléknál (72 százalék, illetve 82 százalék). A többi országhoz viszonyítva a német vállalatok vezetői még ritkán használják az internetet.

Internet-hozzáférés országonként (százalék)
  1997 1998
Kanada 98 99
Amerikai Egyesült Államok 99 98
Franciaország 91 95
Németország 82 82
Olaszország 88 90
Spanyolország 83 95
Egyesült Királyság 91 97
Ausztrália 80 98
Japán 73 78

A levelezés gyakori

A magyarországi felsővezetők több mint fele otthonában éppúgy, mint munkahelyén, hozzáfér az internethez. E vezetők túlnyomó többsége hetente legalább egyszer szörfözik. Az e-mail használata általánosnak mondható körükben, s egyre népszerűbb az internet üzleti információk, piaci elemzések forrásaként. Kialakulóban van a termékeiket interneten is kínáló cégeknek azon köre, amelyek oldalait böngészés közben szívesen keresik fel a vezetők. Kedvenc hellyé váltak az utazási szolgáltatásokat nyújtó cégek weblapjai: az internetező cégvezetők közül legalább minden második onnan tájékozódik, mikor utazásait tervezi.

Kényelmesnek/egyszerűnek találja az internet használatát (százalék)
  1997 1998
Kanada 49 65
Amerikai Egyesült Államok 46 64
Franciaország 31 39
Németország 29 36
Olaszország 30 33
Spanyolország 35 60
Egyesült Királyság 34 31
Ausztrália 37 55
Japán 13 15
 
Hetente legalább egyszer csatlakoznak az internetre (százalék)
  1997 1998
Kanada 75 90
Amerikai Egyesült Államok 78 90
Franciaország 56 73
Németország 54 66
Olaszország 62 80
Spanyolország 68 88
Egyesült Királyság 51 71
Ausztrália 67 81
Japán 72 81
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. szeptember 1.) vegye figyelembe!