Alközpontok és szolgáltatásaik

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 18. számában (1999. szeptember 1.)

Az ISDN rendszeréhez kapcsolható alközpont a vállalat kommunikációs központja. A modulokból álló (tehát szükség esetén tovább bővíthető) egység minden egyéni igényt kielégít, hiszen programozható, és egy személyi számítógéphez hasonlóan saját memóriával rendelkezik. Az alközpont teszi lehetővé vezeték nélküli terminálok mint mellékállomások használatát, számítógépes hálózat elérését, illetve kereskedelmi profil esetén akár a pénztárgéppel való kapcsolattartást is.

A privát telefonok szolgáltatásai mellett (újrahívás, automata hívásfogadás, hívásátirányítás vagy a két vonal közötti váltás) az alközpontok által irányított rendszer egyre kifinomultabb lehetőségeket teremt a felhasználóknak. Amennyiben a főnök foglalt melléket hív, két dolog közül is választhat: „kopogtathat" a másik telefonján, ezzel jelezve a szándékát, illetve egyszerűen beléphet az éppen folyó beszélgetésbe, amit a hívott nem akadályozhat meg. Van lehetőség arra is, hogy meghatározott mellékek hangszóróján keresztül üzenjünk (beszólás). Gyakorta igénybe vett szolgáltatás még az egyidejű beszélgetés, ahol a folyó beszélgetésbe központon belüli és kívüli szereplő is bekapcsolódhat (konferenciakapcsolás).

Bármikor letilthatók a bejövő hívások, ilyenkor sok alközpontnál választható a foglalt jelzés, illetve az üzenetrögzítő aktiválása. ha már nincs senki a szobában, egyszerűen bármelyik bejövő hívás fogadható a saját készüléken (hívásátvétel). A készülékről letilthatók a bejövő ISDN-vonalak, illetve a központ az előre beprogramozott időpontban valamennyi bejövő hívást (éjszakai hívást) átirányítja a késő estig dolgozó kollégákhoz vagy ügyeletes dolgozókhoz. Minden munkahelyen vannak mindenkinek fontos mellékállomások, amelyeket gyakran hívnak. A digitális központ a korábban beállított számot rögtön felhívja (automatikus hívás), elég felemelni a kagylót. A legtöbb központ minden mellékállomás számára fenntart meghatározott számú memóriát, így a fontos telefonszámok, beosztás és egyéb információk megjeleníthetők a kijelzős készülékeken (elektronikus telefonkönyv). Az alközpontok nagy része kiemelten kezeli a főnök-titkári kapcsolatot, amelyet egyszerűen partnerfunkciónak nevezhetünk, és segítségével a főnök maga mellé rendelheti titkárát/titkárnőjét, értekezhet vele anélkül, hogy beszélgetőpartnere ezt észrevenné.

Alközpontok néhány jellemző szolgáltatása
Termék Eurogenesis Cs KX-TD1232CE Integral 3
Gyártó Lucent Technologies Panasonic Bosch
Fővonalak száma* 40 12 30
Mellékállomások száma* 120 48 90
Főnök-titkár kapcsolat x    
Híváskorlátozás x x x
Hívásköltség-korlátozás csak jelentés x  
Díjközlés x x x
Konferenciabeszélgetés x x x
Hívásvédelem x x x
ISDN-szolgáltatás x x x
Fővonalak összekapcsolása   x  
Mellékállomás letiltása   x  
Zene várakozás alatt   x x
Telefonkönyv x   x
Sürgősségi híváslista x    
Kapunyitás x x  
Fővonalváltás     x
Bejelentkező szöveg     x
Átlagos piaci ár** 2,5 millió Ft 600 ezer Ft 2,5 millió Ft
Megjegyzés: a szolgáltatások az alapkonfigurációra vonatkoznak.
* maximálisan elérhető vonalak száma.
** átlagos magyarországi ár, alapkészülékre.

Ellenőrizhető számok

A központ irányíthat vezeték nélküli telefonokat (GSM, illetve saját rádiórendszer segítségével), így a bejövő hívások átirányíthatók a telephelytől távol lévő dolgozókhoz is. Csatlakoztathatók hozzá pénztárgépek, illetve gyakorlatilag bármilyen digitális eszköz, amely egyszerű jelentéseket küldhet a központnak, így nyomon követhetők adatai. Praktikus és költségcentrikus szolgáltatása a telefonalközpontoknak a híváskövetés és a díjszámláló. Használatukkal a felsővezetés, illetve az ellenőrzés bármikor ellenőrizheti, kivel folytat beszélgetést az adott mellékállomás, illetve hol tart éppen a havi számlája. Szankcionálható is a túl sok magánbeszélgetést folytató kolléga, a legtöbb rendszerben beállítható egy „plafon", amelyet ha túllép az illető, akkor csak városi vonalat, vagy szélsőséges esetben csak mellékállomást hívhat.

Valamely terjeszkedő cégnél kiépített alközpont segítségével folyamatosan növelhető a mellékállomások száma, de csak egy telephelyen belül. Amennyiben a cég másik telephelyével, alközpontjával érintkezni csak a belső hálózatból való kilépéssel (vagyis valamelyik telefontársaság szolgáltatásának igénybevételével lehet), megkerülhető lenne e szolgáltatás, ha a telephelyek egymással az interneten keresztül tarthatnák a kapcsolatot. Ennél van biztonságosabb és gyorsabb megoldás is: az állandó, bérelt vonalas összeköttetést nem az internetszolgáltatóval, hanem a telephelyek között létesítik.

Vonalsokszorozás

A távolsági összeköttetéseknél már évtizedek óta alkalmazzák a beszélgetések keverésének és szétszedésének különféle módszereit, a multiplex, vonalsokszorozó eljárásokat – ahelyett, hogy minden egyes kapcsolathoz egy vonalat használnának. Az alközpontok ilyen összeköttetése lehetővé teszi egységes mellékállomási hívószámrendszer kialakítását, vagyis a munkatárs sokszor nem is fogja tudni, hogy akit éppen hív, az egy másik emeleten, vagy a ország másik végén veszi-e fel a telefont, egyszóval úgy tűnik neki, mintha a telephelyet is csak egyetlenegy alközpont szolgálná ki. Ez így is van, csak az alközpont virtuális, pontosabban virtuális privát hálózat. Az alközpont és a bérelt vonal közé minden telephelyen beiktatnak egy vonalsokszorozót, s azok tartják egymással a távolsági kapcsolatot. Amikor az egyik telephely mellékállomásán tárcsáznak egy másik melléket, az alközpont megvizsgálja, hogy tudja-e azt közvetlenül kapcsolni. Ha igen, akkor máris csönget, ha nem, akkor a hívásjelzést továbbítja a vonalsokszorozónak, amely azt némi átalakítás után továbbítja a bérelt vonal másik felén levő hasonló berendezésnek, amely továbbítja a hívást a keresett mellékhez.

Amikor nem kettő, hanem több telephely van, akkor az eljárás már bonyolultabb, hiszen el kell dönteni, hogy a távolsági hálózatba bekerült hívásnak melyik alközpont a címzettje. Ezt gyakorlatilag már digitális eszközökkel, az adatátvitelnél is használt útválasztókkal oldják meg. A mai virtuális privát hálózatok ezért távolsági adatátviteli hálózatok, amelyekben a beszélgetés is digitalizáltan zajlik. Ha viszont a beszélgetés adatcsomagokban mozog, ott elfér a valódi adat is, ami csak növeli a virtuális privát hálózat jelentőségét. A hálózati technológiák fejlődésével egyre kisebb létszámú cégeknél érdemes már valamiféle integrált vállalatirányítási rendszert használni, ahol bármilyen adat megváltozik, a lenyomata belekerül valahol a rendszerbe, hogy végül eljusson az adatbázisba.

Az egy telephelyes cégnél ez a helyi hálózatra kerül, de több telephelynél már távolsági összeköttetésre, hálózatra van szükség. Ezen a ponton találkozik a gazdálkodási adatok továbbításának szüksége a cégen belüli telefonbeszélgetések költségtakarékos lebonyolításának igényével, mivel a virtuális privát hálózat minden üzleti kommunikációs megoldást elfogad a rendszeren belül.

Végkészülékek
Néhány jellemző szolgáltatás
Termék Galilee 930 KX-T7230x TB13
Gyártó Lucent Technologies Panasonic Bosch
Kijelző x x x
Hívásdíj kijelzése x   x
Ne zavarj funkció x x  
Hangerő-szabályozás x x x
Hívásátirányítás x x x
Konferencia x   x
Tartásfunkció x x  
Átlagos piaci ár* 65 ezer Ft 45 ezer Ft 65 ezer Ft
* átlagos magyarországi ár, alapkészülékre.
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. szeptember 1.) vegye figyelembe!