Támogatott döntések

Integrált rendszerek a cégvezetők szolgálatában

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 16. számában (1999. július 1.)

 

Hazánkban is egyre gyakrabban alkalmaznak integrált informatikai rendszereket a cégeknél (Cégvezetés – 1999/5.). A vezetők olyan eszközt akarnak, amely a vállalat egészének működését átláthatóvá teszi, segít a hatékony döntéshozatalban, vállalati irányításban. A rendszer kiválasztásakor a legfontosabb a rugalmas funkcionalitás és a gyors, viszonylag fájdalommentes bevezetés.

 

Vajon miként oldható meg, hogy egy széles funkcionalitású sztenderd vállalati rendszert bármely adott felhasználó cég a magáénak érezhessen és a rendszer pontosan azt nyújtsa, amire szükség van? A megoldás a körültekintően megtervezett és integrált rendszerbe szervezett moduláris felépítés, amelyből a célnak legjobban megfelelő alrendszer könnyűszerrel kiszabható. Az alrendszer ekkor lehet projekt jellegű, diszkrét vagy folyamatos termelőtevékenység, közüzemi szolgáltatás, logisztikai központ, beszállítói kooperáció, karbantartási szolgáltatás vagy létesítmények és termelőberendezések teljes életútjának követése. Lehet az országhatárokat is átszelő ellátási lánc sok telephelyes struktúrája. Vagyis az ilyen rendszer sokféle célra alkalmazható.

Az IFS általános áttekintése

Az IFS Applications (IFS Industrial and Financials Systems AB) elnevezésű (svédországi központú) informatikai rendszer közepes cégek és nagyvállalatok számára ajánlott. Az IFS Applications teljes körű támogatást nyújt a vállalati vezetők számára a folyamatok követéséhez, áttekintéséhez és irányításához. Olyan alkalmazás, amelyet eleve átfogó integrált koncepció alapján terveztek, és a gyakorlatban bevált informatikai technológiai alapon meg is valósítottak. Az IFS Applications sztenderd rendszer, a tipizált üzleti folyamatok szintetizált rendszere, amely könnyen és rugalmasan alakítható. Az elmúlt több mint 15 év felhasználói tapasztalatainak felhasználásával hozták létre, és az átalakuló, gyarapodó igények szerint folyamatosan fejlesztik tovább.

Az IFS Applicationst világszerte több mint 1600 vállalat használja. Úgynevezett komponens alapú rendszer lévén, az állandóan változó igényekhez gyorsan és viszonylag olcsón igazítható. A több mint 30 modul nevesített sztenderd alrendszereket alkot, amelyek a vállalati folyamatok integrált követésére, kezelésére összpontosítanak, a vállalatoknál azok tetszőleges kombinációjával optimálisan testre szabott megoldás alakítható ki. Az IFS Applications a következő nevesített sztenderd alrendszereket tartalmazza: IFS Pénzügy-számvitel, IFS Disztribúció, IFS Termelésirányítás, IFS Erőforrás-kezelés, IFS Karbantartás, IFS Gyártmányfejlesztés.

Az IFS Pénzügy-számviteli alrendszer a hazai számviteli előírások szerint honosított pénzügy-számviteli rendszer. Támogatja a többdimenziós könyvvitelt, illetve lehetővé teszi a több telephelyes, a több cégből, illetve elszámolási egységből álló és többféle devizával dolgozó vállalati struktúrák működését és pénzügyi konszolidációját.

Az IFS Disztribúció révén végigkövethető a cikkek útja a beszerzéstől a kiszállításig. Különösen jól használható a nagyon sok(féle) vevői megrendelés gyors feldolgozásához, ugyanakkor módot ad egyedi igények teljesítésére, valamint elősegíti a hatékony raktárgazdálkodást. Az IFS Disztribúció nagyon fontos része az IFS Front Office, amely úgynevezett CMR funkcionalitás (Customer Relationship Management). Így a vevőkkel kapcsolatos minden tevékenységhez, mint például a marketinghez, a kereskedéshez, a tenderek kiírásához, illetve az azokon való részvétel anyagainak elkészítéséhez, a teljes ügyfélszolgálat lebonyolításához igen jól alkalmazható.

Az IFS Termelés egy sor tervezési és ütemezési módozat felhasználásának lehetőségét nyújtja, elősegítve a hatékonyabb termelést, az átfutási idők csökkentését és a készletgazdálkodás javítását. A termelés tetszőleges időtávra és szakaszokra tervezhető, így pontosan és rugalmasan illeszthető a vállalati stratégiai igényekhez. Az IFS Disztribúcióval együtt alkalmazva – akár kombináltan is – előmozdítja a projekt jellegű gyártást, a rendelésre gyártást, illetve szerelést, a rendelés szerinti gyártmányfejlesztést, a raktárra gyártást, a sorozatgyártást és az ismétlődéses gyártást.

Az IFS Erőforrás-kezelés integrált, az erőforrások felhasználását követő és optimalizáló rendszer. Az IFS Erőforrás-kezelés rendszer saját funkcionalitással, valamint külső mérő- és jelentőeszközök hozzákapcsolási lehetőségével segít a konzisztens információk megszerzésében, s így lehetővé teszi az erőforrások felhasználásának követését és optimalizálását, a termelési sorok finomhangolását, a gyorsabb kiszállítást. A lokalizált IFS Applications az úgynevezett bér interfész alkalmazásával teszi lehetővé a hazai igényeket és a törvényi szabályozást maximálisan kielégítő profeszszionális bér- és munkaügyi rendszerek integrált használatát.

Az IFS Karbantartás egyedülállóan gazdag funkcionalitással támogatja a megelőző, előre tervezett és javító karbantartási tevékenységeket. Ráadásul rendkívül egyszerű a használata.

Az IFS Gyártmányfejlesztés folyamatában kezeli a termékfejlesztést, a projektszerű gyártást és a kapcsolódó dokumentációkat a tervezéstől a gyártásba adáson át egészen a végső szállításig. Használatával a fejlesztési projekt információi percre pontosan követhetők, és minden érdekelt számára átláthatók. Megrövidül a fejlesztési ciklus, javul a minőség, és erősödik a folyamat teljes körű felügyelete.

IFS szektorspecifikus megoldások: Néhány vállalati szakterület: Autóipar, elektronika, vállalkozási projektek, létesítményfejlesztés, vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, papíripar, energetika, távközlés, közüzemi szolgáltatók. IFS Disztribúció, IFS Készletgazdálkodás Az IFS Készletgazdálkodás modul vezérli és ellenőrzi az anyagok mozgását telephelyen belül vagy telephelyek között. Ez a modul segít a raktározási funkciók optimalizálásában a következő területeken: lekötött tőke, anyagmozgatás, cikkmegkötések, csoporttechnológia, raktári helykihasználás, adminisztráció, minőség és pontosság, Számos szabványos funkció mellett lehetőség van az adatbázis közvetlen lekérdezésére is.

Néhány részlet

Anyagmozgatás. A cikkek egy vagy több telephelyen lehetnek, mind a készletgazdálkodás felügyelete alatt. Az adatbázis tartalmazza egyrészt a telephelytől független közös információkat (például kapcsolódó leírások és rajzok), másrészt olyan telephelyhez kötött információt, mint például az utánrendelési adatok. Az igényeket ki lehet elégíteni saját raktárból, másik telephelyről indított belső megrendelés alapján, vagy külső szállítótól közvetlen megrendeléssel. A cikkekhez saját technikai adatok rendelhetők, amik lehetővé teszik a speciális jellemzők alapján való cikk-keresést.

Szállítások ellenőrzése. A cikkeket akár előre meghatározott, akár változó raktári helyeken lehet tárolni. A raktári helyeket többdimenziós leírással lehet megadni. Raktárba, tárolási helyre történő bevételezéskor a cikkekhez sorozatszámot és speciális (sarzs) azonosítót lehet rendelni, ez a cikkek útjának későbbi követését teszi lehetővé. A hozzákapcsolható lejárati idő azt jelenti, hogy a cikkek csak egy meghatározott ideig lehetnek a raktárban. Anyagkiadáskor a rendszer a legkorábbi lejárati határidejű sarzsot ajánlja fel. Ha egy valamilyen okból visszakerült cikk minősége ismeretlen, vagy a cikk hibás, és ezt a cikket nem lehet a rendelkezésre álló mennyiségnél számításba venni, akkor ezt az eltérést jelző azonosítóval lehet megjelölni. A rendszer az egyedi cikkek felülvizsgálatát is lehetővé teszi. Az egyes felülvizsgálatokhoz érvényességi intervallum kapcsolható. Cikk kiadásakor a rendszer a lehetséges hiányok felfedésére vonatkozó számítást végez.

Raktárgazdálkodás. Az IFS Készletgazdálkodás modulja alkalmazza az úgynevezett kiszolgálási szint mutatót, ami a cikk kívánatos raktári elérhetőségét határozza meg. Ezt akár cikkcsoportonként, akár egyedi cikkekre is meg lehet adni. A cikkekre vonatkozó igényeken felül a rendszer ezt a mutatót is figyelembe veszi a pontos beszerzési igények meghatározásánál, egyrészt a szükséges rendelkezésre állást, másrészt a lehető legalacsonyabb raktározási költséget célozva. Ha az IFS Készletgazdálkodás modulon belül beszerzési igény adódik, az automatikusan beszerzési ajánlattá alakítható az IFS Beszerzés modul részére.

Az IFS Készletgazdálkodás modul olyan további eszközöket is tartalmaz, amelyek használata szilárd alapot adhat a raktározással kapcsolatos döntésekhez. Ilyen eszközök többek között a kevéssé mozgó cikkek kimutatása, ABC-analízis, forgási sebesség.

Az IFS Értékesítés modul a rendelések felvételét, összeállítását és kiszállítását kezeli kereskedelmi és ipari vállalatok működési területein. A rendszer lehetővé teszi nagy tömegű rendelések egyszerű feldolgozását, ugyanakkor lehetőséget nyújt különböző típusú eltérések kezelésére is. Összetett, projektszerű megrendelések feldolgozása az IFS Gyártás és IFS Beszerzés modullal való kapcsolata révén lehetséges.

Ügyfélkapcsolatok

A rendszer a vevői megrendelések feldolgozását az ajánlatkérés és a rendelés felvételétől a hitelkeret-számításon keresztül a rendelés összeállításáig interaktív módon kezeli. Rendelkezésre állási vizsgálatok figyelmeztetnek a várható hiányokra, és adnak azonnali információt a lehetséges szállítási határidőkről. Különböző típusú és egyedileg tervezett megrendelésekkel lehet dolgozni, ez lehetőséget ad a speciális vevői igények gyors kezelésére és teljesítésére.

A rendszer naponta jelzi azokat a rendelési sorokat, amelyek kiemelését vagy (szakszóval élve) kiszedését a raktárból el kell kezdeni. Ez alól csak a közvetlen kiszállítás a kivétel. A számításnál figyelembe veszik a vevőhöz tartozó szállítási időigényt is, amely a választott szállítási módtól is függ. A kiszedési lista nyomtatása előtt a rendszer ismételt rendelkezésre állási ellenőrzést végez. Ez figyelmeztet például azokra a hiányokra, amelyek a késedelmes szállításokból eredhetnek. Ekkor még van lehetőség a rendelések átütemezésére, bizonyos vevőknek vagy szállítmányoknak előnyt adva.

Lehetőség van feltárni a szállítmányok hibáinak eredetét. A rendszer azonnal ki tudja mutatni, hogy melyik szállítótól vagy termelőegységtől származik a hibás sorozat, illetve, hogy még mely vevők kaptak ugyanebből a sorozatból.

Az IFS Beszerzés modul a folyamat minden tevékenységét követi az áru vagy szolgáltatás beszerzése iránti igény megjelenésétől a szállítói számla kiegyenlítéséig. A rendszert részletes történelmi, követés-, és telephelyenkénti statisztikai adatok egészítik ki. A beszerzési igény raktári cikkekre, projektek vagy vevői rendelések által igényelt cikkekre, segédanyagokra vagy szolgáltatásokra vonatkozhat. Az igénylő csak átfogó információval rendelkezik a jelen helyzetről.

Az igény felbukkanásakor különböző információk, mint például alternatív szállítók, a hozzá tartozó árak, feltételek, történelmi adatok érhetők el. A véglegesített igényből egy gombnyomásra szállítói megrendelés generálható, amely kiküldhető a szállítónak. Az IFS Beszerzés modul nyilvántartja, aktualizálja és követi a szállítói szerződéseket. Ezek a szerződések lehetőséget adnak arra, hogy az egyedi megrendeléseknél is csak minimális adminisztrációra legyen szükség. Az IFS Beszerzés modul a szállítóknak szállítási ütemtervet generál. Ez az ütemezés a fix igényekről pontos információt, a jövőbeliekről pedig összesített előrejelzést tartalmaz.

A rendszer elvégzi az ellenőrzést is aszerint, hogy a felülvizsgálat a szállító vagy a cég feladata. Néhány a lehetőségek közül: közvetlen átvétel, átvétel külön beérkeztetéssel és cikkátvétellel, valamint a cikktől függő különböző típusú felülvizsgálati módszerek. A szállítói számla beérkezésekor a rendszer egyezteti a számlát a beszerzési megrendeléssel és az aktuális szállítással. Véglegesítés után a számla automatikusan, fizethető jelzéssel kerül át a szállítói számlák nyilvántartásába.

Megrendelések teljesítése A raktározott cikkek különböző módon érhetők el: A raktárból átmenő rendelések: szállítói rendelés generálódik, amelynek teljesítési helye a saját raktár; közvetlen szállítás: a szállító közvetlenül a vevőnek küldi a megrendelt cikkeket. Az automatikusan generálódó szállítói megrendelésre a vevő neve és címe kerül; közvetlen gyártás az IFS Gyártás modul segítségével. Nem raktározott cikkekre, szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések: az úgynevezett csomagstruktúrát használva lehetőség van a projekt jellegű igények kielégítésére, ahol különböző cikkek és szolgáltatások együtt kezelhetők. Árakban és engedményekben meg lehet állapodni az egyes vevőkkel, megadható a vevők egy csoportjára vonatkozó árlista, vagy általános árat lehet alkalmazni. A rendszer képes követni az árlistán levő cikkek cikkcsoportonkénti, egyidejű százalékos módosítását.

Ismétléses értékesítés

Az IFS/Ismétléses értékesítést a nagy mennyiségben és változékonyan érkező vevői megrendelések kezelésére tervezték. Ez különösen az ismétléses iparban fontos. A beépített összehangolási eljárás a szállítási információk alapján kiigazítja az ütemterveltéréseket. Ez garantálja, hogy az ütemterv mindig a vevő valódi igényeit tartalmazza.

A modul tartalmaz egy speciális funkciót, a tolerancia-ellenőrzést. Ez statisztikai összehasonlítást végez az aktuális és a korábbi ütemtervek között. Többféle toleranciaopció használható, de mind ugyanazt a célt szolgálja, jelesül hogy informáljon az ütemtervtől való nagy eltérésekről. Bár a tolerancia-ellenőrzés opcionális művelet, a modul fejlesztésekor ez fontos szempont volt, miután stratégiai fontosságú lehetőségeket teremt a szállítónak a vevői kapcsolatok nyomon követésére.

Az IFS/Ismétléses beszerzés lehetővé teszi, hogy a felhasználók minimális számú tranzakcióval rendszeresen közöljék aktuális anyagigényüket a szállítókkal. A szállítói ütemterv bármikor megváltoztatható és értékalapú anyagigénylés küldhető a szállítónak. Az ismétléses beszerzési rendszer általában tartalmaz egy üzleti megállapodást vagy szerződést és egy hetenkénti vagy még gyakoribb igényütemezést, ami kibővül a jövőbeli igényekkel. Ezek az igények általában automatikusan generálódnak az anyagszükséglet-tervezésből.

Az IFS/Ismétléses beszerzés ideális a nagy volumenű gyártási környezetek számára, ahol a szállítókkal való kapcsolat viszonylag szoros. Folyamatos vagy ismétléses gyártási környezetben a leghatékonyabb irányítás a vállalat és a szállítók termelési tervének összekapcsolásával érhető el. Vagyis a szállítókat tájékoztatni kell a jövőbeli anyagigényekről. A kapcsolat elektronikusan nagyon jól kezelhető az erre a célra tervezett és létrehozott EDI-standard felhasználásával. Mivel az anyagszükséglet-tervezés függvényében sok döntést kell hozni az ellátási folyamatban, lehetőség van a döntésekhez alkalmazott, előre definiált feltételek bevezetésére a rendszerbe. így a beszerző az ismétléses gyártásban részt vevő cikkek beszerzéseit úgynevezett kivételkezeléses alapon intézheti.

Az IFS/Értékesítés modul rögzíti, karbantartja és nyomon követi a szállítókkal kötött szerződéseket. A már teljesített szállító és szállító/cikk szintű szerződések megalapoznak egy folyamatot a kezdeti igénytől a telefonos rendelésig, ami minimalizálja a beszerzések adminisztrációját.

A gyártás

Az IFS/Gyártás a gyártás folyamatát, annak erőforrás-, azaz anyag-, gép- és élőmunka-szükségletét kezeli. A fő folyamat egyszerű, jól szervezett, és maximálisan segíti a normál folyamatoktól való eltérések követését. Segítségével a gyártási utasításokat előkészítik, megtervezik, kibocsátják, és jelentik a végrehajtást. A rendszer követi az anyagfelhasználást és a végrehajtott műveleteket.

A rendszer támogatja a raktárra és rendelésre gyártást. A történeti adatok lehetőséget adnak az ellenőrzésre és az eredmények elemzésére. A folyamatok nagyon jól nyomon követhetők a kiadott anyagok, műveletek vagy az eladott tételek szempontjából.

Anyagkezelés. Az IFS/Gyártás átfogó képet ad a szükséges komponensekről akár beszerzendő cikkekről, akár kooperációs termékekről van szó. A komponensek allokációját a szimulációk és a készletelemzések segítik. Rendelkezésre állási ellenőrzések révén megállapítható a kritikus anyagok állománya.

Az erőforrások hatékony kihasználása. Az IFS/ Gyártás napi szinten tervezi a műveleteket tizedórákra lebontva. A termelési erőforrások teljesen kihasználhatók, mert a munkahelyek terhelése folyamatosan aktualizálódik, és könnyen átütemezhető vagy átcsoportosítható másik erőforrásra. Tervezhetünk az időben előre vagy hátra, figyelembe véve vagy eltekintve az erőforráslimitektől vagy az előzetesen lefoglalt erőforrás-szükséglettől. Az erőforrás-szükséglet a munkaterhelés-ütemezésekben elemezhető.

Lejelentés. Ez a rémes műszó természetesen a fontos információk továbbítását jelenti. Lejelenthetünk műveleti státust, többletidő-felhasználást és selejtet, így frissítve a gyártási utasítást a valós gyártási adatokkal. A gyártási utasítások egyébiránt az árkalkuláció alapjai. Művelet lejelentésekor automatikusan kiadhatjuk az alapanyagokat a lejelentett késztermék-mennyiségnek megfelelően. Minden anyagkiadás és addicionális lejelentés, ami tartalmaz valamilyen költséget, az elszámolásba is bekerül, és ezzel teljes lesz a befejezetlen termelés könyvelési nyilvántartása.

Toleranciaszámítások Összesített ütemterv-tolerancia. Ez az ellenőrzési eljárás a napokat használja közös nevezőnek az ütemterv egyenletes elosztásához, és megmutatja a kibocsátások összesített hatását. Az egy napra jutó mennyiséget az előző ütemterv azonos időszakában mért mennyiséggel hasonlítja össze. Az eltéréseket napi szinten kiértékeli az összesített igények alapján. Időszakos ütemterv-tolerancia: Ez az ellenőrzési eljárás az ütemtervben definiált időszakokban összegzi az előre jelzett mennyiségeket. A hasonlóan méretezett időszakok összegzett mennyiségeit az ütemtervben az időszakokhoz definiált toleranciával hasonlítjuk össze. Ha nincs információ a teljes időszakról, akkor a meglevő adatok időarányosításával kalkulálódik a teljes időszakra az ütemtervtől való eltérés mértéke. Összesített lehívások: Ez nem tolerancia-ellenőrzési algoritmus, hanem inkább adatgyűjtés. Megmutatja a lehívások érkezésének gyakoriságát és az ütemterv-módosítások összesített hatását. A rendszerben négyféle ellenőrzés létezik: lehívástól lehívásig, lehívástól tervig, tervtől tervig és összesített lehívástól tervig. Felállítás: A vevők és a vevői cikkek adatainak rögzítése. Ezeket az adatokat a beérkező rendelések a belső vevőkre és az eladási cikkekre történő hivatkozáskor használják. Ezenkívül rögzíteni kell a vevőkkel történt megállapodásokat (keretszerződéseket) és a logisztikai folyamatokat a beérkező ütemtervekre és kiszállításokra. Ütemterv-fogadás: A vevőktől érkező kétféle ütemterv-információnak (terv és lehívás) kézi rögzítését vagy az úgynevezett EDI-on keresztüli beérkezést tartalmazza. Ha új ütemterv érkezik, az előző érvénytelenné válik. Ütemterv-öszszehangolás: A vevői ütemterveket össze kell hangolni a legfrissebb szállítási információkkal a rendelés kibocsátása előtt. Mivel a vevő és a szállító nézőpontja az adott szállítás állapotának megítélésében eltérhet, automatikus eljárás segíti az ütemtervek összehangolását, így garantálva minden kibocsátási mennyiség (szigorúan egyszeri) figyelembevételét. Tolerancia-ellenőrzés és jóváhagyás: A vevők és a szállítók közötti szerződésekben gyakran szerepel az a kitétel, hogy a rendelési kötelezettségek nem változtathatók meg a teljesítési határidő közeledtével. A rendszer erőssége, hogy a szállító felmérheti a határidőn túli vevői ütemterveltéréseket. Az automatikus toleranciavizsgálat összehasonlító statisztikát ad, ami jelzi ("tolerancián felül" üzenettel), ha a beérkező ütemtervbeli rendelt mennyiség eltérése az előző tervtől a megengedettnél nagyobb. Ütemterv-kibocsátás: A vevői ütemtervek jóváhagyás után kibocsáthatók: mint vevői rendeléssorok, amik a szokásos módon kiszedhetők, kiszállíthatók és számlázhatók, mint termelési tervbeli előrejelzések. A kibocsátási információk változhatnak, és valószínűleg változni is fognak, így a közeljövőre ütemezett szállítások gyakran módosulnak a legfrissebb információk hozzáférhetővé válásakor.

Műhelyszintű jelentés

Az IFS/Műhelyszintű jelentés automatizálja a hagyományos munkalap-feldolgozást és a munkaidők elszámolását. Ez a modul áthidalja azt a szakadékot, amely egy gyártási művelet kibocsátása és végső lejelentése között kialakulhat. Az IFS/Műhelyszintű jelentés informál a műveletek státusáról, a legyártott, illetve kiselejtezett mennyiségekről és a felhalmozódott műveleti időkről.

Rugalmas műveletazonosítás. Minden művelet kap egyedi azonosító számot. Ez megkönnyíti az illeszkedést az egyedi vállalati igényekhez. Természetesen az olyan alapvető adatok, mint az utasítás száma, a művelet száma és a cikkszám, megjelennek a képernyőkön és a nyomtatott dokumentumokon. A modul alkalmazható mind a műveletvezérelt, mind a termékvezérelt gyártásban, miután a hozzá kapcsolódó alapadatok csak a felhasználói interfészben helyezkednek el.

Időnyilvántartó a kommunikációhoz. Az Időnyilvántartó opcionális, modern, tartós kommunikációs eszköz az IFS/Műhelyszintű lejelentő és a kezelő között. Az Időnyilvántartó terminált használjuk a műveletek kezdetének, végének, a legyártott és leselejtezett mennyiségek lejelentésére. Ez az információ közvetlenül az IFS/Műhelyszintű lejelentőbe és a termelésirányítási rendszerbe kerül, ami mindig összegzi az aktuális információkat. A kezelő a terminállal lekérdezheti az elindítható műveleteket, így nincs szükség munkalapokra vagy műveleti listákra. Egy művelet leállításhoz a kezelő lekérdezheti az éppen futó műveleteket, és kijelölhet egyet lejelentésre. Az Időnyilvántartó feldolgozza az egyedi és a csoportba szervezett kezelői műveleteket. A csoportos funkciók elvégzik a műveletek részletes könyvelését minimális adatbevitel mellett.

Pontos költségkövetés. A műveleti időkalkuláció az IFS/Munkaidő-jelentésben definiált munkaidő-ütemezéseken és szabályokon alapszik. A túlóra, a műszak bónusz stb. bérkódok hozzákapcsolódnak azokhoz a műveletekhez, ahol ezek a költségek megjelentek, lehetővé téve a művelet bérköltségének pontos felmérését.

Gyártási és fix műveletek. A fix műveleteket beadhatjuk közvetlenül az IFS/Műhelyszintű jelentésben, így számításba veszünk minden munkaórát, bármilyen művelettel is telt az el. Fix művelet például a feltöltési idő, a takarítás, a betanítás, a szállítás, munka a tárolóhelyiségekben stb. Az operátorok ezeket a műveleteket is lejelenthetik. A fix művelet, ami automatikusan kitölti a gyártórendszernek lejelentett műveletek közötti hézagot, operátorhoz rendelhető.

Munkaórák elszámolása. A kapcsolat az IFS/ Munkaidő-jelentéssel lehetővé teszi a távollétek és a ledolgozott idők egyidejű elszámolását és jóváhagyását. Ez nagyon sok időt takarít meg a felügyelőnek, hiszen nincs szükség blokkolólapra vagy munkalapra. Az összesítések és eltérések világos, pontos formában jelennek meg.

A termelés tervezése

Az IFS/Termelés figyelembe veszi a piacról ismert és előre jelzett igényeket, és a gyártási folyamat optimalizálásával versenyképes szállítási határidőket ad. Termelési terv automatikusan vagy kézzel is generálható az ismert értékesítési, valamint az erőforrás-előrejelzésekre alapozva. A jóváhagyott termelési terv és szükség szerinti finomítása a bemenő adata az anyagszükséglet-tervezésnek, amiből vagy gyártási, vagy beszerzési terv készül.

Termékcsalád-tervezés. A rendszer lehetővé teszi előrejelzések létrehozását tetszőleges termelésütemezési szinten. Az előrejelzéseket gyakran végtermékekre adjuk meg. Definiálhatók általános termékcsaládok is, ezáltal lehetővé válik a termelésütemezés szintje fölötti tervezés. Az egy termékcsaládban levő cikkeknek hasonló erőforrás-, illetve anyagigényűeknek kell lenniük – hosszú távon is. Ilyen feltételek mellett a termékcsalád szintű előrejelzésekkel kiváló eredmények érhetők el. A termékcsaládok profilja idővel változhat. Megadható százalékosan vagy bármilyen mértékegységgel. Mindig van lehetőség finomításra, például megadhatunk addicionális (összegzett) termék- (cikk-) szükségletet.

Végterméktervezés. Végtermékekre a rendszerbe közvetlenül bevihetünk előrejelzéseket, de ez lehetséges a termékcsalád-besorolásnak megfelelően is. Ez a két szint (a termékcsalád és a végtermék) tetszőlegesen kombinálható a vállalat igényei szerint. Amikor a gyártási tervek javaslatai kalkulálódnak a termelésütemezés szintjén, a rendszer figyelembe veszi a már létező rendeléseket, az érvényes termelési tervet és az aktuális raktárkészletet.

Véges ütemezés

Az IFS/Véges ütemezés ütemezi azon erőforrásokat, amelyek behatárolják a gyártási kapacitást, ilyenek például a gépek, eszközök és a munkaerő. Az IFS/Véges ütemezés a kiszállítások érdekében az erőforrások felhasználására összpontosít.

Kapacitások figyelése. Az IFS/Véges ütemezés lehetővé teszi a műveletek indításának és leállításának ellenőrzését, és jó alapot ad arra, hogy pontos szállítási dátumokat adjunk a vevőknek. A rendszer megmutatja azt is, hol jelenhetnek meg szűk keresztmetszetek, és lehetővé teszi a késések korai felfedezését. Az IFS/Véges ütemezés mindig kínál másik lehetőséget, nem történhet túlvállalás. Ha a szállítási idő túl rövid, új erőforrások vagy több felhasználható idő jelölődik ki.

Az erőforrások hatékonyabb felhasználása. Az erőforrások jobb felhasználása elérhető az aktuális utasítás vizsgálatával és a már betervezett és az új utasítások kombinálásával. Ez lecsökkenti a beállítási időket a kiszállítások veszélyeztetése nélkül. A grafikus időterv meghatározza az azonos típusú tételeket. Az aktuális utasítás gyorsan és könnyen megváltoztatható.

Folytonos újratervezés. A tervezés feltételei folyamatosan változnak. Folyamatosan új utasításokat kell tervezni az értékesítési igények kielégítésére, és a gyártási helyzet is állandóan változik. E két folyamat igényli az állandó újratervezést és finomítást. Minden új terv leellenőrizhető, keletkezik-e bármilyen késedelem a változás hatására.

A tervezés áttekintése. Az IFS/Véges ütemezésben az egész szervezet az értékesítéstől a termelésig áttekintheti az aktuális erőforrásokra vonatkozó terveket. Mivel a tervezési információk az egész szervezetet behálózzák, a vevőszolgálat és a problémamegoldási képesség sokat javul.

Bevezetési támogatások

Az integrált rendszer bevezetése komoly feladat minden vállalat számára. Jelentős befektetés időben, emberi és pénzügyi erőforrásokban. Az IFS Business Modeler üzleti modellező- és oktatóeszköz, valamint az AIM implementációs módszertan hatékony segítség és eszköz a rendszer sikeres bevezetéséhez. A módszertan lépésenként vezet, folyamatosan összpontosítva az üzleti folyamatokra és azok kapcsolataira. Kiemelten támogatja azt a célt, hogy a bevezetést semmi ne szakíthassa meg, és a leggyorsabban menjen végbe. Így a beruházás megtérülése hamarabb megkezdődhet.

A termék fejlesztője, az IFS AB (Industrial and Financial Systems, Svédország, magyarországi képviselője az IQSOFT Rt.) – amely 31 országban jelen levő, több mint 1800 alkalmazottat foglalkoztató cég. Magyarországon a rendszer bevezetése, honosítása keretében a szolgáltató cég üzleti tanácsadást, oktatást, testreszabást, projektvezetést és hosszú távú, az egyedi felhasználói verziókat követő alkalmazástámogatást kínál.

Az IFS/Ismétléses beszerzés folyamatai Alapadatok és felállítás: a felhasználók meghatározzák az alkalmazni kívánt ütemezési összeállítást, különös tekintettel a periódusokra és az ütemterv-kezelési lehetőségekre. Szállítói ütemterv generálása: a rendszer alapfolyamata, ami ütemezéssel kezdődik. Ez lehet a lehívások és/vagy tervek generálása az anyagszükséglet-tervezés részeként az IFS/ASZT-ben. Ütemtervek jóváhagyása és kibocsátása: a felhasználók áttekintik az ütemterveket, s ekkor lehetőség van az előzőleg kibocsátott ütemtervhez viszonyított eltérés felmérésére a tolerancia-ellenőrzéssel. Ha minden elfogadható, akkor a megerősített ütemezett mennyiségek adatai a kibocsátáskor átkerülnek az IFS/Beszerzésbe a bevételezések feldolgozására. Szállítási séma funkció: Adott időhorizonton belül a felhasználók alkalmazhatják a szállítási séma funkciót az ütemtervbeli dátumok pontos meghatározására. A szállítási séma felülbírálja az ütemtervsablont, és felhasználható a napi igények felbontásához többszöri szállításokra (az adott napon). A szállítási sémák (időmérés pontosságában) eltérő szinteket tartalmaznak. Szállítási napok: a szállítási terv definíciójához hasonlóan a szállítási napok jelzik az ütemezett szállításra alkalmas napokat egy héten belül. Időszak: szükség esetén a felhasználók egy vagy több szállítási időszakot definiálhatnak egy szállítási napon belül. Így a felhasználó ütemezheti, számításba veheti a kirakodóhely kapacitását. Időszak-elosztási módszer: az időszakos szállítási sémák alkalmazásakor lehetőség van a napi igények felbontására (többszöri szállításra) az egyedi szükségletek alapján. Funkcionalitás: Többszörös szállítók: adott cikkre vonatkozó igény felosztható két vagy több szállító között a szállítói felosztás aránnyal. Szállítói ütemezési lehetőségek: különféle hosszúságú periódusok, szállítási sémák, ütemterv-alapértelmezések a hiányzó és a nulla mennyiségek kezelésére stb. Ütemezési tranzakciók: a korábban kibocsátott ütemtervek és a szállításra részlegesen elfogadott kibocsátások hatással vannak az új kibocsátás elkészítésére.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!