Egyéb statisztikaadási határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 16. számában (1999. július 1.)
Július 20. Idegenforgalom
OSAP 1034

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük utazásszervezői tevékenységükről.
Július 20. Állami pénzalapok
OSAP 1151

Érintettek: az állami pénzalapok kezelői

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az állami pénzalapok bevételeiről és kiadásairól.
Július 20. Teljesítményadatok
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek jelenteniük kell negyedéves teljesítményük adatait.
Július 20. Teljesítményadatok
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi ágazatba tartozók kivételével

Az érintetteknek negyedéves teljesítményük adatairól egyszerűsített, kiegészítő jelentést kell tenniük.
Július 20. Távközlés
OSAP 1707

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük távközlési tevékenységük évközi adatairól.
Július 20. Energiahordozók
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük az energiahordozók értékesítési mérlegéről.
Július 30. Nagykereskedelem
OSAP 1349

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek negyedéves nagykereskedelmi cikkforgalmi jelentést kell tenniük.
Július 30. Internet
OSAP 1760

Érintettek: internetszolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük forgalmi adataikról.
Július 30. Bankkártya
OSAP 1697

Érintettek: kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalmáról.
Július 31. Tőkebefektetés
OSAP 1807

Érintettek: a külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Július 31. Külföldi tőkebefektetések
OSAP 1809

Érintettek: a külföldön tőkét befektetett vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.
Augusztus 11. Részvényesek
OSAP 1738

Érintettek: azok a részvénytársaságok, ahol nyilvános részvénykibocsátás volt

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a részvényesekről és részesedésükről.
Augusztus 12. Állatállomány
OSAP 1089

Érintettek: valamennyi nagy- és kijelölt közepes méretű egyéni gazdaság, kijelölt kisméretű egyéni gazdaság és gazdasági szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenniük sertésállományukról.
Augusztus 15. Családi pótlék
OSAP 1515

Érintettek: társadalombiztosítási általános kifizetőhellyel, illetve csak családipótlék-kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, VTI ellenőrzési osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek évenként jelentést kell tenniük a családi pótlékban részesülőkről, gyermekszám szerinti részletezésben és a júliusi állapot szerint.
Augusztus 17. Gabona
OSAP 1084

Érintettek: földterülettel rendelkező valamennyi nagy-, kijelölt közepes és kisméretű gazdasági szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a kalászos gabonák terméseredményéről.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!