Menedzserbiztosítások

Befektetéssel kombinált megtakarítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 14. számában (1999. május 1.)

 

A menedzseri léthez sokaknak irigységre okot adó, de elrettentő történetek, példák is tapadnak. A menedzserek szerint azonban ez az életforma biztosan nem biztosítéka a hosszú életnek, azaz nem életbiztosítás. A biztosítók által pedig talán éppen emiatt egyik, különleges ajánlatokkal is megcélzott kör a menedzserek köre.

 

Az idő szorítása, a teljesítménykényszer, a konkurenciaharc okozta stressz mind rizikófaktor a menedzser életében. Betegségek és veszélyek leselkednek körülötte. Az életbiztosítások számának emelkedésében biztosan szerepet játszik, hogy ez a réteg, illetve az őket foglalkoztatók is rájöttek: önmaguk, a családjuk biztonsága, s nem utolsósorban vállalatuk érdekében szükség van a menedzserek életének biztosítására. A mai biztosítási piac sokféle életbiztosítást kínál. A biztosítók egy-két évvel korábban azzal biztatták ügyfeleiket, hogy pénzük jó helyen van, a biztosító ingatlanokba, állampapírokba, biztos kötvényekbe fekteti, forgatja a pénzüket, és ha még baja sem esik a biztosítottnak, pár év múlva jó hozammal érhet véget a biztosítási ideje.

A tavalyi és főleg a tavalyelőtti tőzsdei befektetések tetemes haszna azonban arra késztette a biztosítókat, hogy rizikósabb, de nagyobb hasznot ígérő biztosítási formát, az úgynevezettt befektetéshez kötött (unit-linked) életbiztosítást is piacra dobják. Ezzel a megtakarítások elvándorlásának megakadályozásán túl új ügyfelekre is szert kívántak tenni a hazai intézetek.

A nyugati országokban a unit-linked biztosítás már kipróbált tőkeelhelyezési mód, és egyre kedveltebb az életbiztosításokba befektetők körében. Magyarországon az ebből befolyó összes befizetés nagyságát a szakemberek 1998-ban 10 milliárd forintra becsülték, és idén ez az összeg akár a kétszeresére is nőhet.

Kedvelt befektetés

Magyarországon egy év alatt becslések szerint 100 ezer ember kötött befektetéshez kapcsolódó életbiztosítást. Jelenleg hat-hét biztosítótársaság kínálja ezt a konstrukciót. A fejlett biztosításkultúrájú országokban ugyanakkor már a teljes piac egyharmadát teszik ki az életbiztosítások, egyharmadát az életjáradékok és egyharmadát a többi biztosítás. Nárai István, a Garancia Biztosító Rt. vezérigazgató-helyettese szerint az életbiztosítások és életjáradékok piaca Magyarországon is folyamatosan nő, míg a többi biztosítási forma visszaszorulóban van.

A különböző biztosítók mindegyike többféle alapot hozott létre, hogy a befektető a tőke megtérülési esélyei, saját vérmérséklete és a kockázat megítélése szerint választhasson. Azt azonban mindenképpen figyelembe kell vennie, hogy e befektetési formával a befektető elsősorban hosszú távon érhet el jelentősebb hozamot. Eszerint lehet csak állampapírba, részvénybe, illetve vállalati kötvényekbe fektető alapot választani, és ezek között meg is osztható a befektetés. Ugyanakkor a biztosítók rendelkeznek úgynevezett fedezeti alapokkal is, ahol a megvásárolt részvényeket határidős eladásokkal fedezik, így garantálva a piaci szinthez mérten magas és minimalizált kockázatú hozamot.

Választék

A teljesség igénye nélkül betekintünk néhány, úgynevezett befektetéshez kötött biztosítás részleteibe. A Hungária Biztosító Rt. Hungária Alap életbiztosítása 5-40 éves időtartamra köthető, és úgynevezett értékkövető életbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy a biztosító minden évben (vagy néhány éven keresztül) felajánlja a rendszeresen fizetett díj emelésének lehetőségét, és ezzel inflációt követővé teszi a biztosítási összeget. Ezt a konstrukciót is megilleti az adókedvezmény, tehát tízéves vagy annál hosszabb lejáratú biztosítás esetén a fizetett díj 20 százaléka (de legfeljebb évi 50 000 forint) az ügyfél adójából leírható. Ha az ügyfél bármi okból nem tud vagy nem kíván élni a teljes futamidő alatt a biztosítás fenntartásával, akkor két év eltelte után a biztosítás visszavásárolható vagy díjmentesíthető. (A biztosítás visszavásárlása a szerződés megkötése után néhány évvel már csak igen veszteségesen lehetséges.)

A Hungária Alap életbiztosítás négyfajta alapot kínál: az ügyfél állampapír- és kötvényalap, részvényalap, befektetésijegy-alap és a vegyes alap nyújtotta lehetőségek közül választhat. A biztosító lehetővé teszi, hogy a biztosítás időtartama alatt szabadon lehet egyik alapból a másikba átcsoportosítani a befizetett díjat. Ez a jelenlegi tőzsdei folyamatokat figyelembe véve egyáltalán nem csekély kedvezmény.

A Garancia Generáció elnevezésű biztosítási termékcsalád az OTP-Garancia Biztosító által piacra vitt unit-linked biztosítási forma. Az ügyfél háromféle kockázat közül választhat: garantált hozamú és kockázatmentes állampapíralapba, tőkegaranciát nyújtó határidős ügyletekkel kombinált részvényalapba és kiugró hozamlehetőséget nyújtó, nagyobb kockázatú részvényalapba fektetheti a pénzét. A biztosító adatai szerint 1998. február 6. és június 9. között a Dinamikus I. nevű portfólió 32,39 százalékos, a VIP részvényportfólió 64,77 százalékos, míg a Tőkefedezeti portfólió 63 százalékos hozamot ért el. Ezeket az eredményeket 1999-ben – érthető okok miatt – még nem sikerült megismételni.

Az ABNˇAmro biztosító is kínál ügyfeleinek kockázati életbiztosítást, neve: Armada. A konstrukció változtatható nagyságú összeg befektetését teszi lehetővé, és ennek arányában az ügyfél hitelhez is juthat. Az ABNˇAmro biztosító ügyfelei az Armada Magyar Állampapír Portfólió, az Armada Globális Részvényportfólió és az Armada Magyar Részvényportfólió között választhatnak. A biztosító számítása szerint az ügyfél így 5151-féle csomagot állíthat össze. A változtatás lehetősége is adott az ügyfél számára. Az Armada Magyar Részvényportfólió esetén a biztosító 80 százalékban a BUX-változásokból reméli a hasznot, a fennmaradó 20 százalékot egyéb nyereséget ígérő eszközökbe fektetik. (A és B kategóriájú részvények, tőzsdén kívüli papírok, vállalati kötvények és fedezeti céllal kötött derivatív üzletek.) Az ügyfél, ha jövedelmi viszonyai rossz irányba változnak, egy évig szüneteltetheti a díjfizetést.

A Nationalen-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. N-N Univerzál néven kínálja befektetéssel kombinált életbiztosítását. A lejáratkor legfeljebb hatvanöt éves ügyfelek 10-től 45 évig terjedő időtartamra köthetik. A hasonló konstrukciókkal egyezően az N-N Univerzál is bizonyos fokú szabadságot kínál a befektetőknek, hogy megválasszák a biztosítás kockázati és befektetési arányát. Abban is dönthetnek, hogy a befektetési részen belül milyen összegeket helyezzenek a kötvény-, a részvény-, illetve a vegyes alapba.

Szerződéskötés előtt célszerű tanulmányozni a viszonylag hosszú szerződésekben azt is, hogy a biztosító a fő biztosítás mellett milyen mellékszolgáltatásokat kínál, illetve még milyen kiegészítő biztosítások köthetők.

A biztosítás legkényesebb pontja, hogy milyen öszszegű havi, negyedéves, esetleg éves díjjal lehet biztosítást kötni. A megkötött üzletek jelentős százalékánál ez a legdöntőbb kérdés. Mivel a díjviszonyokat a biztosítók üzleti titokként kezelik, a viszonylag legolcsóbb unit-linked életbiztosítás kb. havi ötezer forint díjfizetési határ körül mozog, de van lényegesen drágább konstrukció is.

Ha lejár a biztosítás...

A befektetésekhez kötött biztosításnál a kedvezményezett a biztosított halálesete vagy a szerződésben meghatározott idő lejárata után juthat pénzéhez. A biztosítók 65 éves korig kötik e biztosításokat általában 18 éves kortól, de van olyan is, amelyik már 2 éves gyerekre is hajlandó biztosítási szerződést kötni. A díjak több részből állnak. A megtakarítási rész mellett elkülönítenek kockázati és adminisztrációs vagy más néven elnevezett költséget tartalmazó díjrészt is. Fontos: bármilyen biztosítás megkötése előtt mindenki alaposan tanulmányozza a szerződési feltételeket, és senki ne feledje, hogy az ördög a részletekben, sokszor az apró betűs részekben van!

A befizetett összegek után a személyijövedelemadó-törvény alapján igénybe vehető az élet- és nyugdíjbiztosítások adókedvezménye. Ez a jelenlegi törvények szerint a tízéves vagy ennél hosszabb időre kötött biztosításokra rendszeresen fizetett díjak 20 százaléka, maximum évi 50 ezer forint lehet. Nem túl jó hír, hogy a pénzügyi kormányzat az adóreform keretében nemcsak ezt a kedvezményt, de az összes többit is meg kívánja szüntetni. A döntés részletei azonban a jelek szerint még kidolgozásra várnak, a kezdődő bizonytalanság miatt a befektetők újraszámolják majd az adókedvezménnyel, illetve anélkül elérhető hozamot. A befektetők ez alapján (is) dönthetnek a megtakarítások elhelyezéséről.

Biztosítás mint hagyaték

Elhalálozás esetén teljesen más az eljárás, mint az egyéb befektetési portfóliók esetében. Ez a tőke ugyanis nem tartozik a kötvénytulajdonos hagyatékába. Az életbiztosítás kedvezményezettje bárki lehet, nem csak az örökös. Az ügyfél szabadon megjelölheti a kedvezményezettet, sőt lehetőség van arra is, hogy több kedvezményezett legyen, akik között százalékos megosztást is meghatározhat.

Fontos, hogy a hagyatéki hitelezők sem tarthatnak igényt a befektetett pénzre és hozamaira, mivel az nem része az örökségnek. Így a kötvénytulajdonos bármekkora hitelt is vett fel élete során akár vagyonára, vállalkozására, e befektetést, illetve a kedvezményezetteket ez nem érinti.

E befektetési formát azonban egyelőre nem érdemes a vállalat juttatásaként az alkalmazott javára fizetni. Ebben az esetben ugyanis a befizetett összeg jövedelem- és társadalombiztosítási alapot képez. Csak abban az esetben nem kell utána adót fizetni, ha a kedvezményezett maga a társaság. Ez például abban az esetben lehet kedvező, ha mondjuk a vezető halálával jelentős veszteség érheti a céget. A befektetéshez kötött életbiztosítással kapcsolatban is érdemes utánanézni, hogy a biztosító milyen esetekben mentesül az életbiztosítás kifizetése alól, és milyen kockázatokat zárnak ki.

Az életbiztosításoknak fent ismertetett formája akkor igazán gazdaságos és jövedelmező, ha valaki aktívan figyelemmel kíséri a tőzsdei és egyéb értékpapírok árának, árfolyamának alakulását, és él azzal a lehetőséggel, hogy portfólióját minél hatékonyabban mozgassa az alapok között, s ezzel minél nagyobb nyereséget érjen el. A gyakorlat azonban kissé más. Ma még a biztosítók tapasztalata szerint is kevés ügyfél kezeli az életbiztosítás ezen formáját kellő rugalmassággal. Az az ügyfélkör ugyanis, amely ebben a kérdésben rátermett és vállalkozó szellemű, maga tőzsdézik a pénzével és szerez magának életjáradékot, nyugdíjat és létbiztonságot.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!