Agrárgazdasági beruházások támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 14. számában (1999. május 1.)

Szövetkezetek, TÉSZ-ek beruházása

Építési beruházási támogatást igényelhetnek a raktározásra, értékesítésre, termeléshez kapcsolódó szolgáltatásokra létrejött nonprofit szövetkezetek, függetlenül az alakulás időpontjától. Egyetlen feltétel, hogy a szövetkezet alapító tagjai legalább háromnegyed részben a 236/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletnek megfelelően bejegyzett termelők legyenek. Ugyancsak támogatásban részesülhetnek a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek), ha azokat a minisztérium 1999. január 1-je után ilyen szervezetként elismerte.

A támogatás a megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtott pályázat útján az alábbiakban felsorolt új, meglévő építési beruházásokhoz igényelhető:

  • magtárak, raktárak, tárolók, silók, takarmánykeverők, szárítók, hűtőházak, termény- és termékosztályozó, csomagolóberendezések, technológiák, az ezekhez tartozó infrastrukturális létesítmények (villany-, gáz-, vízellátás, fűtés, hűtés, csatornázás, térburkolat, kerítés, út stb.),
  • saját termelésű tej, illetve méz feldolgozását biztosító technológiai berendezések és épületek,
  • saját termesztésű szőlő feldolgozását egészen a bor palackozásáig, illetve tárolásáig (pince is) terjedően biztosító technológiai berendezések és épületek, kiszolgáló infrastrukturális létesítmények.

A támogatás a beruházási költség 30 százalékáig, legfeljebb 40 millió forintig vissza nem térítendő támogatás. A beruházás megvalósításához felvett, legfeljebb 150 millió forint hitel kamata után a jegybanki alapkamat 40 százaléka erejéig kamattámogatás is igényelhető. A gazdaságilag elmaradott térségekben további, mintegy 10 százalékos vissza nem térítendő támogatás folyósítható, azzal azonban, hogy a vissza nem térítendő támogatások együttes összege a 40 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

A pályázatokat április 15-ig kellett a földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A kérelmeket a minisztérium beruházási szakbizottsága bírálja el. Kedvező döntés esetén a minisztérium a kifizetés engedélyezésével értesíti a pályázót, aki ezt követően a Magyar Államkincstárral támogatási szerződést köt.

Halászati beruházások

A halászati tevékenységet folytató vállalkozások, tangazdaságok, tanüzemek pályázat alapján beruházási támogatást igényelhetnek halastavak, telelők, halágyak, haltároló medencék, valamint takarmánytárolók létesítésére, felújítására, illetve átalakítására. Keltetőknél csak a felújítás támogatható, a halastavak átalakítására juttatás nem vehető igénybe.

Erdőgazdálkodási beruházások támogatása

Erdőgazdálkodási rendeltetésű beruházások pályázati támogatásában az erdőgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozások részesülhetnek. Pályázni az erdészeti feltáró- és kiszállítóutak, az ehhez kapcsolódó műtárgyak (hidak, átereszek, támasztófalak), erdei rakodók és kiszolgálólétesítményeik építésére vagy a meglévők felújítására lehet. A fejlesztések költségeihez vissza nem térítendő támogatás, a forráshiány fedezetére felvett hitelek után pedig kamattámogatás igényelhető.

Ültetvénytelepítés támogatása

Szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvények telepítéséhez pályázat útján támogatást igényelhetnek a 236/ 1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a megyei földművelésügyi hivatal által regisztrált termelők. A pályázatokat szintén a megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. Új szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítésénél a támogatás alapjául a tervezés, a terület-előkészítés, a tápanyagfeltöltés, a szaporítóanyag-beszerzés, a telepítés, az ápolás (a termőre fordulásig), a támberendezés, a kerítés, a térburkolat és a beépített öntözőrendszer költségei vehetők figyelembe. Meglévő szőlőültetvény esetén a felújítás támogatására lehet pályázni, ennek alapjául a tervezési, a támberendezés felújítási, valamint a hiányzó tőkék pótlási költségét lehet figyelembe venni. Az ültetvény nagysága bogyós gyümölcsök esetén legalább 1500 négyzetméter, egyéb ültetvény esetén legalább 3000 négyzetméter, szőlőtelepítésnél 500 négyzetméter, szőlőültetvény felújításánál pedig a felújított terület legalább 1500 négyzetméter kell legyen (ezen belül a hiányzó tőkék aránya 20 százaléknál nem lehet nagyobb).

Ültetvénytelepítési támogatás az alábbi fajok után igényelhető:

  • borszőlő, étkezési szőlő, alanyszőlő,
  • alma, körte, cseresznye, meggy, kajszi, szilva, őszibarack, dió, gesztenye, mogyoró, mandula, piros és fekete ribiszke, málna, szeder, bodza, szamóca, köszméte, josta,
  • homoktövis, vadrózsa, levendula, komló, ginzenggyökér.

A vissza nem térítendő fejlesztési támogatás mértéke:

  • árutermelő ültetvények telepítésénél a beruházási költség 50 százaléka,
  • árutermelő szőlőültetvények felújításánál a beruházási költség 25 százaléka,
  • üzemi törzsültetvények telepítésénél a beruházási költség 60 százaléka.

A beruházott költségek 5 százaléka erejéig kiegészítő támogatásban részesülhet a pályázó, ha az ültetvények telepítését követően integrált környezetkímélő növényvédelmi technológiát alkalmaz. A gazdaságilag elmaradott térségekben – külön pályázat alapján a területfejlesztési támogatási keretből – további 10 százalékos támogatás igényelhető, azzal azonban, hogy a vissza nem térítendő támogatások összege pályázatonként a 40 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

A pályázatokat 7 példányban az illetékes földművelésügyi hivatalhoz kellett benyújtani a tavaszi ültetvénytelepítéseknél március 16-ig, az őszi ültetvénytelepítéseknél április 15-éig. Az elfogadott pályázatokról kiállított engedély alapján az igénylő a Magyar Államkincstárral 60 napon belül támogatási szerződést köt. A telepítést a támogatási szerződésnek megfelelően, 6 hónapon belül, de legkésőbb ez év végéig el kell kezdeni.

Élelmiszer-ipari technológiai beruházások

A hús-, a hal-, a baromfi- és a fűszerpaprika-feldolgozást, a homogenizált és diétás termékek előállítását, csomagolását célzó fejlesztések megvalósításához felvett egy évnél hosszabb lejáratú hitelek után a jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe. A támogatást – pályázat alapján – kizárólag azok az élelmiszer-ipari kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, akik az ISO 9000 szabványnak, illetve a HACCP minőségirányítási és minőségbiztosítási előírásainak megfelelnek. Támogatás vehető igénybe a malomiparban a gabonatárolást, a közraktárak gabonatároló vasbeton és fémsilóinak rekonstrukciójára.

A hús-, baromfi- és halfeldolgozást végző élelmiszer-ipari vállalkozások export-higiéniai beruházásaik megvalósításához a beruházási költség 25 százalékának megfelelő alaptámogatást, továbbá a megvalósításhoz felvett évnél hosszabb futamidejű hitelek után a jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő kamattámogatást vehetnek igénybe. Az alaptámogatás összege a 10 millió forintot, a kamattámogatás pedig a 150 milliót nem haladhatja meg.

Új mezőgazdasági gép vásárlása

Gépvásárlási támogatásban részesülhetnek azok a regisztrált mezőgazdasági vállalkozók, akik – esetenként legfeljebb három hónap időtartamra – mezőgazdaságigép- és berendezéskölcsönzési, illetve a vásárolt géppel bérmunkatevékenységet folytatnak. További feltétel, hogy a gépkölcsönzés, bérmunkavégzés éves árbevételének 50 százaléka mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási termelő részére nyújtott szolgáltatásból származzon. Támogathatók a mezőgazdasági vízszolgáltatók, a tangazdaságok és a tanüzemek is, ha mezőgazdasági árutermelő tevékenységet is folytatnak.

A támogatás új mezőgazdasági erő- és munkagépek, mezőgazdasági és erdőgazdasági célú rakodó- és emelőberendezés, homlokrakodógép, lánctalpas vontató, mezőgazdasági termékek szárításához használt szárítóberendezés, nádarató, -vágó, kévekötő adapterei, folyadékszivattyúk, halászati etetőcsónak, biomassza-tüzelésű kazán és tartozékai beszerzéséhez vehető igénybe, a mezőgazdasági – kerti – kisgépek (pl. egytengelyes kerti traktor, mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei vagy pl. pázsit vagy sportpályák ápolására szolgáló gépek) beszerzéséhez kompenzáció azonban nem nyújtható.

A támogatás a vásárolt gép értékének 25 százaléka erejéig vissza nem térítendő támogatás. Az éven túli lejáratra felvett hitel után a jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás is jár, ez azonban legalább 20 százalékos saját forrás meglétéhez kötött. A támogatási kérelmet a vásárlást megelőzően be kell nyújtani a földművelésügyi hivatalhoz. Az ellenjegyzett kérelem alapján a támogatás a gépvásárlásról szóló számla benyújtásával az adóhatóságtól igényelhető.

Új mezőgazdasági gép lízingje

A mezőgazdasági gépek lízingjéhez kötött támogatást a mezőgazdasági tevékenységet folytató, a földművelésügyi hivatalnál regisztrált lízingbevevő mellett a lízingbeadó is igénybe veheti. Az új gépre vonatkozó lízingszerződésben – melynek futamideje legalább 36 hónap – a gép nettó tőkeértékét feltétlenül rögzíteni kell. (A nettó tőkeérték a nettó beszerzési ár 25 százalékos végleges fejlesztési juttatással csökkentett összegével egyezik meg.) A lízingbeadó 25 százalékos vissza nem térítendő támogatást, a mezőgazdasági termelő pedig a jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő kamattámogatást igényelhet.

Új technológiai berendezések támogatása

A támogatásra a regisztrált mezőgazdasági vállalkozók, a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó kis- és középvállalkozások jogosultak a megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. A kedvezmény a saját termelésű tej, méz, bor, a saját termelésű vagy a felvásárolt gyümölcs és zöldség feldolgozására szolgáló új technológiai gépek és berendezések beszerzéséhez igényelhető. A juttatás a vásárolt berendezés értékének legfeljebb 25 százalékáig – legfeljebb 40 millió forintig – vissza nem térítendő támogatás, ennek összege a 10 millió forintot azonban nem haladhatja meg. A vissza nem térítendő támogatás mellett az éven túli lejáratra felvett, legfeljebb 150 millió forint beruházási hitel után a jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő kamattámogatás is igényelhető, feltéve hogy a kérelmező a beruházási költség 20 százalékát kitevő saját forrással rendelkezik.

A támogatást kérelem alapján, meghatározott költségvetési keret terhére a megyei földművelésügyi hivatalok engedélyezik. Egy vállalkozás telephelyenként csak egy kérelmet nyújthat be, és legfeljebb két telephely technológiai korszerűsítésére pályázhat. A támogatás a földművelésügyi hivatal által kiadott igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

Az agroturizmus támogatása

Az agroturizmus-fejlesztési támogatásban azok a vállalkozások részesíthetők, akik mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőtlen adottsággal rendelkező, 10 ezer lakos alatti településen, illetve 10 ezer lakos feletti települések külterületéhez tartozó tanyán élnek. A támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy a település közigazgatási területén elhelyezkedő saját tulajdonú vagy közvetlen családtagjaival közös tulajdonban lévő épületben agroturisztikai szolgáltatást nyújt (szolgáltatás nyújtását tervezi), és a vendégeinek saját termelésű, előállítású terméket értékesít.

A legalább négy-, legfeljebb tízágyas, hatóságilag minősített szálláshelyeket a kialakítást, felújítást követően legalább 5 éven keresztül folyamatosan üzemeltetni kell. Tanfolyam keretében el kell sajátítani a vendéglátással kapcsolatos legfontosabb (üzletviteli, higiéniai, élelmezés-egészségügyi, baleset-elhárítási stb.) ismereteket is. A turisztikai szolgáltatást országosan megjelenő szakmai katalógusban, egyéb, folyamatosan megjelenő kiadványokban közzé kell tenni.

A támogatás vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás, mértéke a beruházási, a tanfolyami és a hirdetési költség negyven százaléka, legfeljebb kettőmillió forint lehet. A pályázatokat a megyei földművelésügyi hivatalokhoz kell benyújtani, a döntést azonban a minisztérium hozza meg. Az elbírálás során előnyben részesülnek a mezőgazdasági termelőként regisztrált pályázók. A minisztérium engedélyező okirata alapján a támogatási szerződést a Magyar Államkincstárral kell megkötni.

Kamattámogatás A beruházás megvalósításához folyósított vissza nem térítendő támogatás mellett – 20 százalékos saját erő megléte esetén – a beruházásokhoz felvett hitelek után kamattámogatás is igényelhető. A kamattámogatási feltételek vonatkozásában a pályázó három lehetőség közül választhat. Legfeljebb 10 éves futamidőre felvett hitelnél a kamattámogatás minden évben a jegybanki alapkamat 40 százaléka. Legfeljebb 7 éves futamidőre felvett hitelnél a kamattámogatás évente csökkenő, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 százalékos mértékű, vagy az alábbi táblázatban szereplő mértékű lehet:
A futamidő évei 1 2 3 4 5 6 7
Kamattámogatás a jegybanki alapkamat %-ában 40 50 60 70 50 30 10

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!