A vidékfejlesztési célelőirányzat támogatásai

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 14. számában (1999. május 1.)

A társadalmi és gazdasági esélyegyenlőtlenség mérséklésére, térségi gazdaságfejlesztési programok megvalósítására, a határ menti térségek együttműködésének előmozdítására a kedvezményezett térségekben pályázat alapján támogatás vehető igénybe a vidékfejlesztési (területfejlesztési) célelőirányzat forrásaiból. A támogatás részletes feltételeit a 40/1999. (III. 5.) Korm. rendelet, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok által kiadott pályázati felhívások tartalmazzák.

Kedvezményezett térségeknek számítanak a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, a tartós munkanélküliséggel sújtott, az ipari szerkezetátalakítási, a mezőgazdasági térségek. Ezek jegyzéke a 19/1998. (II. 4.) Korm. rendelet mellékletében található.

Vidékfejlesztési támogatás igényelhető többek között:

 • A munkahelyteremtő beruházásokhoz, beleértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását szolgáló beruházásokat, állattartó telepek megvalósítását. A beruházási költségek legfeljebb 30 százaléka vissza nem térítendő, legfeljebb 50 százaléka pedig visszatérítendő támogatás.
 • A meglévő foglalkoztatotti létszám megőrzését szolgáló, a piac- és termékváltást elősegítő fejlesztésekhez, a beszállítói tevékenységet elősegítő beruházásokhoz, ültetvénytelepítésekhez, az agrárintegrációs – legalább tíz termelő összefogásán alapuló – önszerveződést, gazdálkodói együttműködést elősegítő fejlesztésekhez. A támogatás a költségek legfeljebb 20 százaléka erejéig vissza nem térítendő, legfeljebb 30 százaléka erejéig visszatérítendő.
 • Innovációs központok, inkubátorházak, ipari parkok, ipari területek, logisztikai központok megvalósításához. Ezeknél a vissza nem térítendő támogatás az elismerhető költségek 30 százalékáig, míg a visszatérítendő támogatás annak 50 százalékáig terjedhet.
 • Infrastrukturális beruházásokhoz (mint pl. energia-, közlekedés-, víz- és szennyvízrendszerek kiépítése, halastavak létesítése, a hírközlést, a térségi hulladékelhelyezést és -kezelést szolgáló fejlesztések megvalósítása, a termékfeldolgozó létesítményekhez, állattartó telepekhez, falusi turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális létesítmények megvalósítása), amelyeknél a vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 20 százalék, a visszatérítendő támogatás 30 százalék lehet.
 • A kistérség-fejlesztési, a helyi társadalom önszerveződését és a gazdasági együttműködését elősegítő programok, különféle termelői összefogást célzó szerveződések létrehozására vonatkozó üzleti tervek kidolgozásához a költségek 70 százalékáig terjedő vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A foglalkoztatást segítő közmunkaprogramokhoz, a közhasznú munkavégzéshez kapcsolódó fejlesztésekhez. A vissza nem térítendő támogatás a költségek 40 százalékáig terjedhet.
 • A munkahelyteremtéssel járó humáninfrastruktúra-fejlesztésekhez legfeljebb 30 százalékos vissza nem térítendő, legfeljebb 50 százalékos visszatérítendő támogatás igényelhető.
 • Tájjellegű egyedi termékek és biotermékek termeléséhez kapcsolódó fejlesztési és dologi kiadásokhoz. A vissza nem térítendő támogatás ez esetben a kiadások legfeljebb 20 százaléka lehet.
 • A falusi és gyógyturizmus fejlesztéséhez, legfeljebb 20 százalék vissza nem térítendő és 30 százalék visszatérítendő támogatás formájában.

A támogatási célokhoz kedvezményes hitel is felvehető, amely után a kamat összegének 50 százalékát elérő kamattámogatás igényelhető. Lényeges feltétel, hogy a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás együttes odaítélésekor a két támogatási forma együttes összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás felső határaként megszabott összeget, a vissza nem térítendő támogatás aránya pedig nem lehet nagyobb az odaítélt teljes támogatás 50 százalékánál.

A fentieken túl a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetendő pályázati rendszerben támogatás vehető igénybe:

 • a belvizes területek nem szántóföldi hasznosítását szolgáló fejlesztési programok megvalósítását szolgáló beruházásokhoz,
 • a biomassza energetikai célú felhasználását szolgáló fejlesztésekhez,
 • az ökológiai szemléletű kistérségi programok megvalósítását szolgáló beruházásokhoz,
 • a megújuló nyersanyagbázisra épülő, mezőgazdasági célú (rendeltetésű) energiaellátást célzó fejlesztésekhez,
 • legalább 100 új munkahelyet teremtő fejlesztésekhez.

A pályázatokat – mind a területfejlesztési tanácsok, mind a minisztérium által működtetett rendszerben – legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig lehet beadni a pályázati felhívásban megjelölt szervezethez, az FVM által kiírt pályázat esetén pedig a Magyar Államkincstárhoz.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!