Egyéb statisztikai határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 13. számában (1999. április 1.)
 
Április 20. Utazásszervezői statisztika
OSAP 1034

Érintettek: belföldi, illetve nemzetközi utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként be kell számolniuk az utazásszervezői tevékenységükről.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 20. Elkülönített állami pénzalapok
OSAP 1151

Érintettek: az állami pénzalapok kezelői

Az érintetteknek negyedévenként be kell számolniuk az elkülönített állami pénzalapok bevételeiről és kiadásairól.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 20. Teljesítménystatisztika
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek negyedévenként be kell számolniuk teljesítményadataikról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 20. Teljesítménystatisztika
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek negyedévenként egyszerűsített, kiegészítő jelentést kell adniok teljesítményadataikról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete.

Április 20. Energiahordozók
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kenőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként meg kell adni az energiahordozók értékesítési mérlegét.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 20. Külkereskedelmi statisztika
OSAP 1470

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 20. Távközlési statisztika
OSAP 1707

Érintettek: szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelenteniük kell a távközlési tevékenység évközi adatait.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 30. Internet
OSAP 1760

Érintettek: Internet-szolgáltatók

Az érintetteknek negyedévenként be kell számolniuk a forgalmi adataikról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 30. Áruforgalmi statisztika
OSAP 1344

Érintettek: a teljes G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó éves várható bevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot. Az éves várható árbevétel nagyságától függetlenül azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek szolgáltatás jellegű tevékenységet folytatnak a G nemzetgazdasági ág ágazati, illetve az alábbiakban felsorolt más gazdasági ágak ágazati besorolása szerint: a teljes H nemzetgazdasági ág, valamint az I-63.3, a K-71 és az O-92,93

Az érintetteknek negyedévenként be kell számolniok a nagykereskedelmi áruforgalomról és a hálózati adataikról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 30. Cikkforgalmi statisztika
OSAP 1349

Érintettek: a teljes G gazdasági ágba sorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelyek belföldi áruértékesítésből származó várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek negyedévenként nagykereskedelmi cikkforgalmi jelentést kell tenniük.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 30. Bankkártyák
OSAP 1697

Érintettek: kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalmáról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 30. Tőkebefektetések
OSAP 1807

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 30. Tőkebefektetések
OSAP 1809

Érintettek: külföldön tőkét befektetett vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként jelentést kell tenniük a rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciókról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Május 12. Részvénystatisztika
OSAP 1738

Érintettek: azok a részvénytársaságok, ahol nyilvános részvénykibocsátás volt

Az érintetteknek negyedévenként meg kell adniuk a részvényesek listáját, illetőleg jelentést kell tenniük a részvényesek részesedéséről.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. április 1.) vegye figyelembe!