Március 20. – április 10.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 12. számában (1999. március 1.)
Március 20. Áfa megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: áfa fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét

  • ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő 20-áig,
  • ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő 20-áig,
  • ha évente tesz adóbevallást, az adóévet követő február 15-éig

köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/2. pont

Március 20. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfa-bevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/2. pont

Március 20. Áfa-bevallás

Érintettek: általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig, az éves adómegállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 15-éig köteles benyújtani az adóbevallását.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II./4./a) pont

Március 20. Személyi jövedelemadó bevallása

Érintettek: a személyi jövedelemadó alanyai

A magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, az adóévet követő március 20-áig kell bevallást tennie.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/3. pont

Március 20. Fogyasztási adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. B) pont

Március 20. Havi és évközi adóbevallás határidői

Érintettek: havi és évközi adóbevallásra kötelezettek

Az érintetteknek a havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtaniuk.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Március 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig köteles megfizetni. A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/7. b) pont,
1991. évi XXXIV. tv. 37. § 15. pont

Március 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/2/a) pont

Március 20. Jövedéki adó

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2/B. pont

Március 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedékiadó-fizetésre kötelezettek

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont

Március 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II./5./c) pont

Március 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. § (1)-(3) bek.

Március 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2), (4) bek.

Március 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele, egyszeri támogatási előleg

Érintettek: gyakori igénybevételre jogosult adózók

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/4. pont

Március 20. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás

Érintettek: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást igénylő adózók

Az adózó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/3. pont

Március 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Március 20. Személyi jövedelemadó

Érintettek: magánszemélyek

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély – ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett – a személyi jövedelemadót az adóévet követő március 20-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./B)/f) pont

Március 20. Munkavállaló adóbevallása

Érintettek: munkáltatók

A munkáltató az adóévet követő március 20-áig köteles megállapítani a munkavállaló adóalapját és adóját, mégpedig a magánszemély (munkavállaló) nyilatkozata alapján, az adóalap csökkentésére, illetve az adókedvezmény igénybevételére jogosító, február 20-áig átadott igazolások figyelembevételével. A munkáltató az adó megállapításáról igazolást köteles adni a munkavállalónak.

1990. évi XCI. tv. 19. § (4) bek.

Március 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II. 9.) MÉM-PM rendeletet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/10. pont

Március 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. § (1)-(3) bek.

Március 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2), (4) bek.

Március 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele, egyszeri támogatási előleg

Érintettek: gyakori igénybevételre jogosult adózók

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/4. pont

Március 20. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás

Érintettek: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást igénylő adózók

Az adózó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/3. pont

Március 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Március 20. Személyi jövedelemadó

Érintettek: magánszemélyek

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély – ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett – a személyi jövedelemadót az adóévet követő március 20-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./B)/f) pont

Március 20. Munkavállaló adóbevallása

Érintettek: munkáltatók

A munkáltató az adóévet követő március 20-áig köteles megállapítani a munkavállaló adóalapját és adóját, mégpedig a magánszemély (munkavállaló) nyilatkozata alapján, az adóalap csökkentésére, illetve az adókedvezmény igénybevételére jogosító, február 20-áig átadott igazolások figyelembevételével. A munkáltató az adó megállapításáról igazolást köteles adni a munkavállalónak.

1990. évi XCI. tv. 19. § (4) bek.

Március 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II. 9.) MÉM-PM rendeletet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/10. pont

Március 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: a társasági adó alanyai

a) Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig köteles megfizetni. Az adóév utolsó havi, negyedévi előlegét az alábbi b) pontban írt előlegkiegészítéssel egyidejűleg, december 20-áig kell teljesítenie.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/3./A) pont

Március 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Március 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Március 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4/c pont

Március 20. Tehéntej-támogatás

Érintettek: tejtermelők, feldolgozók, felvásárlók

A tehéntej minőséghez kötött támogatása az 1999. január 1-jét követően felvásárolt tejre havonta, a tárgyhót követő 20-tól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Március 20. Vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, feldolgozók, integrátorok

Az érintettek a vágósertés intervenciós támogatást a 6/1999. (I. 14.) FVM rendeletben szereplő feltételek mellett minden tárgyhót követő 20-ától igényelhetik az illetékes APEH-től.

6/1999. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (5)-(6) bek.

Március 20. Vágómarha intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, feldolgozók, kereskedők

A vágómarha minőségi termelésének intervenciós támogatását az érintettek az 5/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerinti feltételek fennállása esetén igényelhetik minden tárgyhót követő 20-ától az illetékes APEH-től.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Március 20. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek

Érintettek: húsfeldolgozó gazdálkodó szervezetek

A vágósertés, a vágómarha, a vágóbaromfi, a vágónyúl és egyes vadhúsok után a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben megállapított támogatást az érintettek az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő 20-ától a jogszabályban előírt nyilatkozatok csatolásával igényelhetik.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 176., 178. §

Március 20. Borszőlő utáni hitelek kamattámogatása

Érintettek: borszőlő-feldolgozók

A meghatározott borvidéken termelt fehér borszőlőt feldolgozók által igényelhető kamattámogatás előfeltétele, hogy a feldolgozó a felvett hitelről a hitelintézet által kiállított igazolást 1999. március 20-ig a hegyközségnek megküldje.

32/1998. (X. 2.) FVM rendelet 3. § (1)-(2) bek.

Március 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell azt kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3/b pont

Március 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Március 23. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Március 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Március 25. Szja közcélra

Érintettek: a munkavállalók, munkáltatók

Az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásnál a munkavállaló legkésőbb az adóévet követő március 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át zárt borítékban az jövedelemadója egy százalékára vonatkozó nyilatkozatot.

1996. évi CXXVI. tv. 5. §

Március 26. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Március 28. Befektetésialap-kezelő bejelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Március 28. Fogyasztási adó előlege

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó az általa megállapított nettó fogyasztási adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. A) pont

Március 28. Jövedéki adó előlege

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2/A. pont

Március 30. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Március 31. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Érintettek: kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról, továbbá a bérbe adott földterület nagyságáról, valamint ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes önkormányzati adóhatósághoz. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az adólevonás esetleges elmaradásának okát (magánszemély mentességi nyilatkozata, természetben történő bérfizetés) is.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/8. pont

Március 31. Közraktárak felügyeleti eljárási díja

Érintettek: közraktárak

Az érintetteknek a felügyeleti eljárási díjat a tárgyévet követő március 31-ig kell befizetni. A felügyeleti díj nyolcvan százalékát átutalással, a Gazdasági Minisztérium 10032000-01460658 számú számlájára, "felügyeleti eljárási díj" jogcím megjelöléssel, húsz százalékát az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 10032000-01456318-00000000 számú számlájára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelöléssel kell megfizetnie. Az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a befizetést követően 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyeletnek. (Az első esedékes felügyeleti díj befizetését az 1998. évi alap figyelembevételével 1999. március 31-ig kell teljesíteni.)

1996. évi XLVIII. tv. 12. § (3) bek.;
21/1998. (XII. 17.) GM rendelet 1. § (3) bek.; 5. §

Március 31. Földutak, vízelvezető árkok

Érintettek: út tulajdonosa vagy kezelője részesíthető

A termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és a hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartására a pályázatokat a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál kell benyújtani 1999. március 31-ig.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 314. § (1) bek. b) pont

Március 31. Cégautó

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Március 31. Kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége

Érintettek: kifizetők

A kifizető az általa vezetett nyilvántartás alapján az állami adóhatósághoz adózónként az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig köteles adatot szolgáltatni az 1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklete 1-2. pontjai szerinti adatokról.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/1-2., 6. pont

Március 31. Munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

Érintettek: munkáltatók

A munkáltató az általa vezetett nyilvántartás alapján adózónként köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatósághoz az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig a) az általa kifizetett adóköteles jövedelem teljes összegéről, ideértve a bevallás alá eső valamennyi jövedelmet, b) a levont adóelőlegről, c) az összjövedelmet csökkentő tételekről és az adókedvezményekről jogcímenként, továbbá d) a megállapított adóról.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/1., 3. pont

Március 31. Munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

Érintettek: munkáltatók

Ha a magánszemély jövedelemadóját nem a munkáltató állapítja meg, a munkáltató az általa vezetett nyilvántartás alapján a magánszemélyről az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig az állami adóhatóságnak adatokat köteles szolgáltatni: a) az összevont adóalapba beszámító, általa kifizetett teljes összegről (bevételről, jövedelemről), illetve az általa juttatott vagyoni érték összegéről, a külön adózó jövedelmek közül azokról, amelyek után a kifizető az adót nem állapította meg és nem vonta le, ez utóbbitól függetlenül a kifizetett osztalékról, és az árfolyamnyereségről, valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról, b) ha az a) pontban említett összegből adóelőleget kellett levonni, az adóelőleg kiszámításánál figyelembe vett adóalapról és a levont adóelőlegről.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/2., 4. pont

Március 31. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b. pont

Március 31. Társadalombiztosítási ellátás kifizetéséről adatszolgáltatás

Érintettek: társadalombiztosítási szervek

Az adóköteles társadalombiztosítási ellátást kifizető társadalombiztosítási szerv – amennyiben az adóköteles társadalombiztosíttási ellátást felvevő magánszemélynek nincs munkáltatója – az adóköteles kifizetésről az adóévet követő március 31-éig adatot köteles szolgáltatni a magánszemély állami adóhatóságához.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet F. pont

Március 31. Termőföldvédelemmel kapcsolatos kutatások

Érintettek: kutatással foglalkozó jogi személyek

A termőföld mennyiségi, minőségi védelmével kapcsolatos kutatások támogatására vonatkozó pályázatot 1999. március 31-ig kell a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtani.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 338. § (1) bek.

Március 31. Mezőgazdasági adatszolgáltatás

Érintettek: mezőgazdasági termelők

A mezőgazdasági termelő a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által rendeletben meghatározott szabályok szerint támogatást csak akkor vehet igénybe, ha gazdálkodási tevékenységéről a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint adatot szolgáltat. Az adatlapot évente egy alkalommal, az adott évi első támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31-ig kell a földművelésügyi hivatalhoz két példányban megküldeni.

236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek.

Március 31. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a Szövetség tagja kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. §

Március 31. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek.

Március 31. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 8. § 2. pont, 27. § c) pont

Március 31. Előzetes tájékoztatás

Érintettek: az ajánlatkérők

A közbeszerzésekkel kapcsolatban az ajánlatkérő a gazdasági forgalomban részt vevő szervezetek, személyek tájékoztatása céljából az 1995. évi XL. törvényben meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű, adott évre tervezett közbeszerzéseiről minden év március 31-éig előzetes, összesített tájékoztatót készíthet.

1995. évi XL. tv. 28. § (1) bek.

Március 31. Ózonréteg

Érintettek: az ózonréteget károsító vegyületeket felhasználók és az ilyen anyagokkal külkereskedelmi tevékenységet folytatók

Az ózonréteget károsító vegyületek felhasználásának nyilvántartása céljából az érintetteknek adatszolgáltatási kötelezettségük van a tárgyévet követő március 31-éig.

22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet 8. §

Március 31. Légszennyezési jelentés

Érintettek: légszennyezési forrás üzemeltetője

Az érintetteknek a tárgyévet követő 90 napon belül éves jelentést kell tenniük a légszennyező anyagok kibocsátásáról.

4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés 9. §

Március 31. Bejelentési kötelezettség

Érintettek: a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások

A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak az ilyen tevékenységből származó, a tárgyév december 31. napján fennálló követeléseit a tárgyévet követő március 31-éig a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. és 6/a) számú melléklete szerint kell bejelentenie a devizahatósághoz.

161/1995. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bek.

Március 31. Felügyeleti eljárási díj

Érintettek: a közraktárak

A felügyeleti eljárásért az érintettek a tárgyévet követő március 31-éig kötelesek díjat fizetni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére.

1996. évi XLVIII. tv. 12. § (2)-(3) bek.

Március 31. Vadvédelmi hozzájárulás

Érintettek: a vadászatra jogosultak

Vadvédelmi hozzájárulást évenként két egyenlő részletben március 31-éig és november 30-áig az éves vadgazdálkodási terv alapján kell fizetni. A vadvédelmi hozzájárulás vadgazdálkodási évre vonatkozó tényleges összegét a tárgyévet követő március 31-éig kell megállapítani a hasznosított vadállomány alapján.

30/1997. (IV. 30.) FM rendelet 60. §

Március 31. Halászati fizetési kötelezettségek

Érintettek: az államot megillető halászati jog honorbérlői, illetve a halászatfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az államot megillető halászati jog haszonbérleti díját, valamint a halászatfejlesztési hozzájárulás összegét évente március 31-éig kell átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett FM Halgazdálkodási tevékenységek 10032000-01220191-55000000 számú számlára.

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 33. §

Március 31. Összesített készletváltozási jelentés

Érintettek: a 25/1997. (VI. 18.) IKIMrendelet szerinti nyilvántartásra kötelezettek

A hulladéktárolóban elhelyezett radioaktív anyagokról évenként egyszer, a tárgyévet követő negyedév végéig összesített készletváltozási jelentést kell tenni.

25/1997. (VI. 18.) IKIM rendelet 7. § (6) bek.

Március 31. Biztosítók gyorsjelentése

Érintettek: a biztosítók

Az érintetteknek az I-III. negyedévekről szóló gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő hó utolsó napjáig, a IV. negyedévről szóló negyedéves gyorsjelentést pedig a tárgyévet követő év március 31-éig kell megküldeni az Állami Biztosításfelügyelet részére.

49/1996. (XII. 30.) PM rendelet 6. § (2) bek.

Március 31. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Április 1. Sertésállomány-mentesítés felgyorsítási támogatása

Érintettek: kisszámú fertőzött nőivarú sertésegyedek tulajdonosai

A támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal – 1999. április 1-jétől 1999. november 30-ig – igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 186. § (2) bek.

Április 2. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Április 3. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő a második számlát legkésőbb a tárgyhónap utolsó napját követő három napon belül dokumentáltan megküldi a szállítónak, és a szállító köteles azt a kézhezvételtől számított 5. munkanapig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. pont

Április 5. Adójeggyel kapcsolatos fizetési kötelezettség

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével összefüggő csökkentését vagy visszatérítését havonta, a tárgyhót követő 5-éig kérheti a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal jóváhagyásával a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától. A VPOP a kérelem átvételétől számított 10 napon belül, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles határozatot hozni a kérelemről.

14/1998. (IV. 30.) PM rend. 11. § (2), (5) bek.

Április 5. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfa-bevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/2. pont

Április 5. Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Érintettek: a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségek

Az érintettek a tárgyhónapot követő hónap 5-éig kötelesek befizetni a járulékot a felelősséget vállaló gazdálkodó szervezethez.

1997. évi LXXX. tv. 4. § l) pont, 52. § (5) bek.

Április 6. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Április 8. Tagi kölcsön

Érintettek: azok a szövetkezetek, amelyek a természetes személy tagjaik által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján – legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységük költségeinek fedezetére használják fel

A tagi kölcsönökkel kapcsolatos kamattámogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő 5. munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 9. § (1), (4) bek.

Április 8. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

66/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4/e pont

Április 9. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Április 10. Magánnyugdíjpénztár tagjai

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek közölni a pénztárak központi nyilvántartását végző szervezettel az új pénztártagok személyes adatait.

1997. évi LXXXII. tv. 10. § (2) bek. 2. számú melléklet

Április 10. Adójegy igénylése

Érintettek: az adójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához bejelenteni köteles a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét, ésmegadja az átvétel időpontját.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § (1) bek.

Április 10. Adatközlés, változásbejelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-éig közlik a Pénztárfelügyelettel a tárgyhónapban belépett új tagjaik adatait [lásd a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet mellékletének C1 és C2 jelű adatlapjait]. A pénztárak a változást követő hó 10-éig kötelesek értesíteni a Pénztárfelügyeletet (az adatszolgáltatás keretében) a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkező változásáról.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)bek.

Április 10. Negyedéves jelentés a kockázatitőke-alapokról

Érintettek: kockázatitőke-társaságok, kockázatitőkealap-kezelők

A kockázatitőke-társaság és a kockázatitőkealap-kezelő az általa kezelt tőkealapról az 1998. évi XXXIV. törvényben foglalt befektetési, kölcsönnyújtási, összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzéséhez negyedéves jelentést készít, amelyet a 29/1998. (X. 21.) PM rendelet mellékletében meghatározott tartalommal a tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig köteles megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

29/1998. (X. 21.) PM rendelet

Április 10. Elszámolóházak adatszolgáltatása

Érintettek: az elszámolóházak

Az érintettek a 39/1996. (XII. 28.) PMrendelet 1. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket az a)-b) pont esetén a nemteljesítés bekövetkeztének napjáig, a c)-e) pont alapján havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig, az f) pont esetén pedig a kényszerlikviditás elrendelése napjáig kötelesek teljesíteni.

1996. évi CXI. tv. 3. § (3) bek. 3. pont, 209. §;
39/1996. (XII. 28.) PM rendelet 1-2. §

Április 10. Jegyzési garancia

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek az általuk teljesített jegyzési garanciákról a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formában, valamint az 1996. évi CXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdése szerinti ügyletekről a rendelet 7. §-a szerinti formában jelentést kötelesek készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.

Április 10. Társas vállalkozások járulékfizetése

Érintettek: a társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a tárgyhónapot követő hó 10-éig kell megfizetniük a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, az annak jövedelméből levont járulékokkal együtt.

1997. évi LXXX. tv. 4. § c)-d) pont; 52. § (4)bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!