Egyéb statisztikai határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 12. számában (1999. március 1.)
 
Március 28. Árképzés
OSAP 1477

Érintettek: a kijelölt szociális és egészségügyi intézmények

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a szociális és egészségügyi intézmények árinformációiról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 7. Sertésállomány
OSAP 1717

Érintettek: sertéstartással foglalkozó valamennyi nagy- és kijelölt közepes méretű gazdasági szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenniük április elsejei sertésállományukról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 8. Erdővédelem
OSAP 1255

Érintettek: a 400 ha vagy nagyobb erdőterülettel rendelkező, erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük erdővédelmi jelzőlapjuk tartalmáról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 8. Veszélyes hulladék
OSAP 1772

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek a 102/ 1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek jelentést kell tenniük az "A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlap kitöltésével.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 8. Film, video
OSAP 1457

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a bemutatott filmekről.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 12. Sertésállomány
OSAP 1089

Érintettek: valamennyi nagy- és kijelölt közepes méretű egyéni gazdaság, kijelölt kisméretű egyéni gazdaság és gazdasági szervezet

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a sertésállományukról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Rádióműsorok
OSAP 1175

Érintettek: a rádió műsorszolgáltatók

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a rádió műsorszolgáltatásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Műtrágya
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a műtrágyaforgalomról.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

 

A jegybanki alapkamat változásai
  Mértéke % Hivatkozás
1995. II. 1.-1996. I. 31. 28 1/1995. (MK. 7.) MNB közlemény
1996. II. 1.-1996. IV. 30. 27 1/1996. (MK. 7.) MNB közlemény
1996. V. 1.-1996. VII. 15. 26 2/1996. (MK. 35.) MNB közlemény
1996. VII. 16.-1996. VIII. 31. 25,5 3/1996. (MK. 59.) MNB közlemény
1996. IX. 1.-1996. IX. 30. 24,5 4/1996. (MK. 75.) MNB közlemény
1996. X. 1.-1997. I. 15. 23 5/1996. (MK. 75.) MNB közlemény
1997. I. 16.-1997. II. 28. 22,5 1/1997. (MK. 4.) MNB közlemény
1997. III. 1.-1997. VI. 30. 21,5 2/1997. (MK. 19.) MNB közlemény
1997. VII. 1.-1997. IX. 14. 21 3/1997. (MK. 57.) MNB közlemény
1997. IX. 15.-1998. I. 31. 20,5 4/1997. (MK. 80.) MNB közlemény
1998. II. 1.-1998. IV. 7. 20 1/1998. (MK. 5.) MNB közlemény
1998. IV. 8.-1998. V. 31. 19,5 2/1998. (MK. 30.) MNB közlemény
1998. VI. 1.-1998. VII. 31. 19 3/1998. (MK. 45.) MNB közlemény
1998. VIII. 1.-1998. XII. 14. 18 4/1998. (MK. 69.) MNB közlemény
1998. XII. 15.-1999. I. 31. 17 5/1998. (MK. 112.) MNB közlemény
1999. II. 1-jétől 16 1/1999. (MK. 4.) MNB közlemény
1996-tól nincs hatályban a 86/1990. (IX. 14.) Korm. rendelet, amelynek értelmében a gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pontja], a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személyek és ilyen tevékenységre jogosult magánszemélyek egymás közötti viszonyában a késedelmi kamat mértéke – ha a felek magasabb mértékben nem állapodtak meg – a jegybanki alapkamat kétszeres szorzata volt. Emiatt 1996. január 1-jétől, ha a felek a késedelmi kamat mértékében nem állapodnak meg, a késedelmi kamat kamatmentes pénztartozás esetében 20%, kamatos pénztartozás esetében az ügyleti kamat +8%, de legalább 20%.

 

Helyreigazítás
Januári számunk 39. oldalán "családi kedvezmények" címszó alatt tévesen jelent meg, hogy "1999-ben az összevont adóalap egy és két eltartottnál eltartottanként havi 1700 forinttal, három vagy annál több eltartottnál havi 2300 forinttal, fogyatékos eltartottnál pedig havi 2600 forinttal csökkenthető." A családi kedvezmények nem az összevont adóalapot, hanem az összevont adóalap adóját csökkentik.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!