Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek '99

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 12. számában (1999. március 1.)
Március 20. Egészségügyi és szociális statisztika
OSAP 1019

Érintettek: települési önkormányzatok, egészségügyi és szociális intézmények

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő március 20-áig jelentést kell tenniük az egészségügyi és szociális ellátásban részt vevők létszámáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 20. Vadgazdálkodás
OSAP 1261

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytatók, vadgazdálkodásra jogosultak

Az érintetteknek vadgazdálkodási jelentést kell tenniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 20. Vadállomány
OSAP 1262

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytatók, vadgazdálkodásra jogosultak

Az érintetteknek vadállomány-becslési jelentést kell tenniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Pénzügyi tevékenység
OSAP 1120

Érintettek: a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek jelentést kell tenniük az éves teljesítményekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 20. Egészségügyi és szociális statisztika
OSAP 1019

Érintettek: települési önkormányzatok, egészségügyi és szociális intézmények

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő március 20-áig jelentést kell tenniük az egészségügyi és szociális ellátásban részt vevők létszámáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 20. Vadgazdálkodás
OSAP 1261

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytatók, vadgazdálkodásra jogosultak

Az érintetteknek vadgazdálkodási jelentést kell tenniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 20. Vadállomány
OSAP 1262

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytatók, vadgazdálkodásra jogosultak

Az érintetteknek vadállomány-becslési jelentést kell tenniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Pénzügyi tevékenység
OSAP 1120

Érintettek: a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek jelentést kell tenniük az éves teljesítményekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Pénzügyi tevékenység
OSAP 1753

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek egyszerűsített jelentést kell tenniük az éves teljesítményekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Mezőgazdasági vállalkozások
OSAP 1744

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás gazdasági ágba sorolt vállalkozások, egyéni gazdálkodók

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a mezőgazdasági vállalkozások főbb pénzügyi, ráfordítás- és hozamadatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Vízhasználat
OSAP 1375

Érintettek: a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, kezelés alágazatba sorolt, közüzemeket üzemeltető vállalkozások, illetve azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500 köbméter/nap vagy annál kevesebb, valamint a VIZIG-ek által kijelölt víztermelők

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenységéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Távhő
OSAP 1324

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 10. Távközlés, műsorszórás
OSAP 1640

Érintettek: műsorszóró és távközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a távközlés és a műsorszórás területi adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 10. Mezőgazdasági beruházások
OSAP 1239

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a halászat gazdasági ágba, az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozások és a fafeldolgozás ágazatba sorolt válallkozások

Az érintetteknek kiegészítő adatokat kell tenniük az éves beruházásstatisztikai jelentéshez.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Villamosenergia
OSAP 1058

Érintettek: áramszolgáltató vállalatok, Magyar Villamos Művek Rt.

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a települések villamosenergia-ellátásáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Műsorszolgáltatás
OSAP 1174

Érintettek: a televízió műsorszolgáltatók

Az érintetteknek jelentést kell tenniük a televízió műsorszolgáltatásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!