Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek '99

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 11. számában (1999. február 1.)
Február 20. Munkaügyi jelentés
OSAP 1283

Érintettek: az erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 20-áig kell elkészíteniük a munkaügyi jelentést.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 22. Csatornaellátottság
OSAP 1062

Érintettek: a regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalatok, valamint a lakosság részére vízellátást vagy csatornaellátást nyújtó egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 22-éig kell jelentést tenniük a települések víz- és csatornaellátottságáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 25. Vízgazdálkodási beruházások
OSAP 1371

Érintettek: a regionális vízművek, víziközmű-tulajdonnal rendelkező települési önkormányzatok

Az érintetteknek a tárgyévet követő február 25-éig kell adatot szolgáltatniuk a saját döntésű (sic!) vízgazdálkodási beruházásokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 25. Településtisztaság
OSAP 1723

Érintettek: a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 25-éig kell jelentést tenniük a tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 25. Házi gyermekorvosi tevékenység
OSAP 1022

Érintettek: a házi gyermekorvosi tevékenységet végző gyermekorvosok

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 25-éig kell jelentést készíteniük a házi gyermekorvosi tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 25. Fakitermelés
OSAP 1257

Érintettek: az erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 25-éig kell adatot szolgáltatniuk a nettó fakitermelésről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 25. Köztisztasági tevékenység
OSAP 1061

Érintettek: a köztisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 25-éig kell jelentést készíteniük a köztisztasági tevékenységről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 26. Kábítószerek, pszichotrop anyagok
OSAP 1584

Érintettek: a gyógyszertáraknak közvetlenül szállító gyógyszer-nagykereskedők (akik kábítószer-üzemű engedéllyel rendelkeznek)

Az érintetteknek február 26-áig jelentést kell készíteniük a kábítószerekről és a pszichotrop anyagokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 27. Áruforgalmi mérleg
OSAP 1099

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági termékeket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer és ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelem szakágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb besorolásúak, a mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás, valamint a halászat gazdasági ágba soroltak kivételével

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 27-éig kell az áruforgalmi mérleget elkészíteniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 28. Idegenforgalmi statisztika
OSAP 1035

Érintettek: az utazásszervezést és -értékesítést (kivéve a csak utazásközvetítést, ügynöki tevékenységet) végző, tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 28-áig kell adatot szolgáltatniuk a szervezett idegenforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 28. Műanyagipari szakmai jelentés
OSAP 1332

Érintettek: a műanyaggyártó tevékenységet folytató (adatszolgáltatásba bevont) gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 28-áig kell műanyagipari szakmai jelentést tenniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 28. Közvilágítási statisztika
OSAP 1660

Érintettek: az áramszolgáltató vállalatok, illetve rt.-k

Adatgyűjtés a közvilágításról évente, a tárgyévet követő február 28-áig.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Műszaki-gazdasági adatok
OSAP 1376

Érintettek: a víziközművet üzemeltető vállalkozások, költségvetési szervezetek és intézményeik

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell nyilatkozniuk a közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatairól.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Energiamérleg
OSAP 1321

Érintettek: az A, B, D, E, F, I gazdasági ágakba sorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos állományi létszáma a 300 főt meghaladja, valamint létszámtól függetlenül mindazok, amelyek az alapenergia-hordozókat termelő (sic!), tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-termeléssel, továbbá távhőtermeléssel, illetve szolgáltatással fő-, másodlagos vagy kisegítő tevékenységként foglalkoznak

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell adatot szolgáltatniuk az energiamérlegről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Számítástechnikai statisztika
OSAP 1217

Érintettek: a megfigyelésbe bevont, számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységek ágazatba sorolt vállalkozások, egyéni vállalkozók

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell jelentést tenniük a tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Energiafelhasználási beszámoló
OSAP 1335

Érintettek: az 1321 nyilvántartási számú energiamérleget nem készítő A, B, C, D, E, F, I gazdasági ágakba sorolt vállalkozások, amelyeknek az átlagos állományi létszáma 50-300 fő között van, valamint a G, H, J, K, L, M, N, O ágakba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell energiafelhasználási beszámolót készíteniük.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Kábítószerek, vegyi anyagok
OSAP 1336

Érintettek: a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megnevezett anyagokkal tevékenykedők

Adatszolgáltatás a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal végzett tevékenységekről a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően évente, a tárgyévet követő 60 napon belül.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Műsorszolgáltatási jelentés
OSAP 1638

Érintettek: az engedély alapján, saját célokra vagy más részére műsorszóró szolgáltatást végző szervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell jelentést tenniük a műsorszóró szolgáltatásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Közművelődési tevékenység
OSAP 1438

Érintettek: valamennyi közművelődési tevékenységet folytató intézmény, szervezet, klub

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell jelentést készíteniük a működésükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Teljesítménystatisztika
OSAP 1706

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező műsorszóró, műsorszétosztó és műsorelosztó vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell adatot szolgáltatniuk a tevékenységük teljesítményéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Távközlési berendezések, szolgáltatások
OSAP 1708

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell adatot szolgáltatniuk a távközlési tevékenység berendezéseiről és szolgáltatásairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. Gázellátási jelentés
OSAP 1059

Érintettek: a gáztermelő és -szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell jelentést készíteniük a települések gázellátásáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. VHB-bejelentés
OSAP 1624

Érintettek: a 102/1996. (VIII. 12.) Korm. rendelet értelmében meghatározott gazdálkodó szervezetek és egészségügyi intézmények

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell a veszélyes hulladék keletkezéséről a VHB-bejelentőlapot leadniuk.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 1. BA-bejelentés
OSAP 1771

Érintettek: azok a veszélyes hulladékot termelők, amelyeknél az évente – tevékenységük során – keletkező hulladék nem haladja meg a 102/1996. (VIII. 12.) Korm. rendeletben előírt mennyiséget

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-jéig kell a veszélyes hulladék keletkezéséről a BA-bejelentőlapot leadniuk.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 10. Mezőgazdasági ráfordítás
OSAP 1758

Érintettek: a földterülettel rendelkező, illetve állatot tartó valamennyi nagy- és kijelölt közepes méretű gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 10-éig kell nyilatkozniuk a mezőgazdasági termékek termelésének ráfordításairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 10. Repülőtér-forgalmi statisztika
OSAP 1725

Érintettek: a polgári repülőteret üzemeltetők

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a forgalmukról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 11. Levéltári tevékenység
OSAP 1446

Érintettek: a levéltárak

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 11-éig kell jelentést tenniük az általános és szaklevéltári tevékenységről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 12. Pénzügyi adatok
OSAP 1448

Érintettek: színházak, opera

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő március 12-éig kell jelentést tenniük a pénzügyi adataikról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 14. Belterületi utak
OSAP 1065

Érintettek: a megyei állami közútkezelő közhasznú társaságok

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 14-éig kell jelentést tenniük a városok állami tulajdonú belterületi útjainak állományáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 14. Vízrendezési adatok
OSAP 1374

Érintettek: a vízitársulatok, vízügyi igazgatóságok, belvízi szivattyútelepet és szállítható szivattyút üzemeltetők

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 14-éig kell nyilatkozniuk a hegy-, domb- és síkvidéki vízrendezés műszaki-gazdasági adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. Talajjavítás
OSAP 1252

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagyméretű és a többi kijelölt gazdaság

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 16-áig kell adatot szolgáltatniuk a talajjavításról, anyagfelhasználásról, hatóanyag-tartalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. Privatizáció
OSAP 1276

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és a halászat gazdasági ágba, az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, valamint a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 16-áig kell tájékoztatást adniuk a privatizáció állásáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. Kutatási adatok
OSAP 1071

Érintettek: a kutatási és kísérleti fejlesztés ágazatba sorolt kutató-fejlesztő intézetek, kutatóközpontok, önálló kutatólaboratóriumok és kutatócsoportok, továbbá egyéb, költségvetésből gazdálkodó kutatóhelyek, központi és helyi költségvetési szervek (egészségügyi intézmények, múzeumok, könyvtárak stb.)

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 16-áig kell jelentést tenniük a K+F adataikról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. Felsőoktatási kutatóhelyek
OSAP 1072

Érintettek: az egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, klinikák stb.), önálló szervezeti és gazdálkodási egységek (az egyetemek mellett működő kutatóintézetek, egyéb felsőoktatási intézmények)

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 16-áig kell jelentést tenniük a K+F adataikról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. K+F adatok
OSAP 1074

Érintettek: a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet is végző jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 16-áig kell jelentést tenniük a K+F adataikról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. Anyagfelhasználás
OSAP 1265

Érintettek: a fűrészárugyártás és a falemezgyártás ágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 16-áig kell adatot szolgáltatniuk a farostlemez- és faforgácslemez-termelés anyagfelhasználásáról termékenként.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Március 16. Gazdálkodási jelentés
OSAP 1529

Érintettek: a sportkörök, sportiskolák, diák-sportegyesületek, diáksportkörök, MOB, sportági szakszövetségek, Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, egyéb testnevelési és sportszervezetek

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő március 16-áig kell jelentést készíteniük a gazdálkodásukról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Március 17. Termelőkapacitás
OSAP 1243

Érintettek: élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 17-éig kell beszámolót készíteniük az egyes termelőkapacitásokról és azok kihasználásának alakulásáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 
Megszűnő számlaszámok
A költségvetési kapcsolatok lebonyolításánál alkalmazandó számlaszámokról szóló 8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató módosításáról szóló 8003/1998. (AEÉ 7.) APEH-tájékoztató szerint az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számlaszámok közül az alábbiak szűntek meg:
Megszűnő számla száma Megnevezése
10032000-06056023 APEH Pénzintézetek forrásadója bevételi számla
Utódszámla:  
10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla
Megszűnő számla Megnevezése
10032000-01076679 APEH Ólmozatlan motorbenzin fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076686 APEH Ólmozott motorbenzin fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076693 APEH Gázolaj fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076703 APEH Egyéb üzemanyag fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076710 APEH Tüzelőolaj fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076727 APEH Egyéb kőolajtermékek fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076734 APEH Szesz, szeszes ital fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076741 APEH Sör fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076758 APEH Dohánygyártmányok fogyasztási adója bevételi számla
Utódszámla:  
10032000-01076772 APEH Egyéb termékek fogyasztási adója bevételi számla
Megszűnő számla száma Megnevezése
10032000-06056126 APEH Egyéb üzemanyag termékeket terhelő útalap hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056102 APEH Motorbenzint terhelő útalap hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056119 APEH Gázolajat terhelő útalap hozzájárulás beszedési számla
Utódszámla:  
10032000-01076277 APEH Egyéb kötelezettségek bevételi számla
Megszűnő számla száma Megnevezése
10032000-06056078 APEH Motorbenzint terhelő környezetvédelmi termékdíj beszedési számla
10032000-06056085 APEH Gázolajat terhelő környezetvédelmi termékdíj beszedési számla
Utódszámla:  
10032000-06056171 APEH Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja beszedési számla
 
Hitelintézetek figyelmébe!

A jegybanknak szolgáltatandó információk témakörét szabályozó 7/1998. (PK 19.) MNB-rendelkezés hatályon kívül helyezte a 7/1997. (PK 26.) MNB-rendelkezést. Az új "jogszabály" azonban hibásan, pontosabban hiányosan jelent meg az 1998. december 30-i pénzügyi közlönyben: a négy mellékletből hármat nem közölt a pénzügyi kormányzat hivatalos lapja. A január 18-án megjelent 1999/1. számú Pénzügyi Közlöny pedig nem tartalmaz helyesbítést. Ennélfogva ezt a területet gyakorlatilag ma semmi sem szabályozza. Az ellentmondásos helyzetet úgy véltük feloldhatónak, hogy a hatályon kívül helyezett 7/1997. (PK 26.) MNB-rendelkezés határidőit közöltük, bízván egyrészt abban, hogy ezek legtöbbjét a változások nem érintik, másrészt pedig, hogy ez a megoldás kevésbé zavaró, mint ha megfeledkezünk az egész témakörről. Az új jegybanki rendelkezés szabályszerű kihirdetése után természetesen hatályosítjuk a lapunkban szereplő, idevágó határidőket.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. február 1.) vegye figyelembe!