Eseményhez kötődő adatszolgáltatások '99

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 10. számában (1999. január 1.)
 
Alapinformációk gazdasági szervezetekről
OSAP 1031

Érintettek: az alakuló jogi személyiségű gazdasági társaságok, fogyasztási és hangyaszövetkezetek, mezőgazdasági és egyéb szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások és nonprofit szervezetek

Az érintetteknek folyamatosan, az eseményhez kötődően kell alapinformációkat szolgáltatniuk az eseményt követő 15 napon belül.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Tájékoztató adatok az alakuló társaságok jegyzett tőkéjéről
OSAP 1032

Érintettek: az alakuló gazdasági társaságok

Az érintetteknek folyamatosan, az eseményhez kötődően kell tájékoztató adatokat szolgáltatniuk a jegyzett tőkéjükről az eseményt követő 15 napon belül.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Bejelentési és módosító lap
OSAP 1710

Érintettek: valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek az eseményt követő 15. napig kell adatot szolgáltatniuk a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Változásbejelentés
OSAP 1764

Érintettek: valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek folyamatosan, az eseményhez kötődően kell bejelenteniük a változásokat a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség megállapításához.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Kiskereskedelmi, vendéglátó statisztika
OSAP 1669

Érintettek: a kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet újonnan kezdő gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményhez kötődően a tárgynegyedévet követő hó 10-éig kell információkat adniuk a kiskereskedelmi üzletekről és vendéglátóhelyekről.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Új lakóépületek tervdokumentációja
OSAP 1075

Érintettek: az 5 millió forint teljes elszámolt összeget meghaladó új lakóépület vagy vegyes rendeltetésű épület kivitelezését vagy a kivitelezés szervezését, lebonyolítását befejező vállalkozások

Az érintetteknek az eseményhez kötődően, a számla elfogadását követő 15. napig kell adatot szolgáltatniuk – a műszaki tervdokumentáció és a számlák adatfeldolgozási lapján – az új lakóépületekről.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Üzemi termelésbecslés
OSAP 1247

Érintettek: a földterülettel rendelkező nagyméretű gazdaságok

Az érintetteknek a becslést követő napon kell adatot szolgáltatniuk az üzemi termékbecslésről.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Tájékoztató jelentés
OSAP 1253

Érintettek: a mezőgazdasági tevékenységet folytató nagyméretű vállalkozások és intézmények

Az érintetteknek az eseményt követő napon kell tájékoztató jelentést tenniük.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Adatlap kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez
OSAP 1406

Érintettek: azok a jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek, amelyeknél az 1998. évre kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő hónap végén kell adatot szolgáltatniuk gazdálkodó szervezeteknél(munkáltatóknál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlapon.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Műsorjelentés
OSAP 1455

Érintettek: a működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon kell műsorjelentést készíteniük.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Orvosi statisztika
OSAP 1589

Érintettek: az orvost foglalkoztató munkahelyek és a vállalkozó orvosok, valamint minden orvos, akinek a nyilvántartott adataiban változás következett be

Kimutatás az orvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról, valamint a vizsgázott fogászok számáról ütemterv szerint, illetve az új munkába lépést vagy a változást követően.

187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!