Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek '99

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 10. számában (1999. január 1.)
 
Január 20. Negyedéves teljesítmények
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell adatokat szolgáltatniuk a negyedéves teljesítményekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Egyszerűsített jelentés
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység ágba tartozók kivételével

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell egyszerűsített jelentést szolgáltatniuk a negyedéves teljesítményekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Jelentés a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról
OSAP 1470

Érintettek: a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell jelentést szolgáltatniuk a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Távközlési tevékenység
OSAP 1707

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell adatokat szolgáltatniuk a távközlési tevékenység évközi adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Mezőgazdasági vízszolgáltatás
OSAP 1373

Érintettek: vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, vízgazdálkodási társulatok, egyéb üzemeltetők

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 20-áig kell adatot szolgáltatniuk a mezőgazdasági vízszolgáltatásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Energiahordozók értékesítési mérlege
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén- és fafeoldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell adatot szolgáltatniuk az energiahordozók értékesítési mérlegéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Idegenforgalmi statisztika
OSAP 1034

Érintettek: az utazási irodai jogkörrel rendelkező, utazásszervezést és -értékesítést (kivéve a csak utazásközvetítést) végző gazdasági szervezetek

Az érintettek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kötelesek adatot szolgáltatni a szervezett idegenforgalom teljesítményeiről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 20. Fürdők forgalma
OSAP 1054

Érintettek: a budapesti fürdők üzemeltetői

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell jelentést tenniük a fürdő forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 22. Biztosítási statisztika
OSAP 1637

Érintettek: a biztosítóintézetek

Az érintetteknek havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanapjáig kell adatot szolgáltatniuk a magánszemélyek biztosításáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 25. Villamosteljesítmény-mérőlap
OSAP 1328

Érintettek: a szövetkezetek kivételével azok az 1 MW vagy afelett szerződött teljesítménydíjas árszabás szerint vételező fogyasztók, akik a 9017/1991. (SK. 8) KSH-közlemény szerinti egységes ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR) 10-től 21-ig, a 2221, 2222, a 23-tól 36-ig terjedő, valamint a 40., 41. jelű ágazatba, illetve szakágazatba tartoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 25-éig kell adatokat szolgáltatniuk a villamosteljesítmény-mérőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 25. Összesítő a gyógyszertárakról
OSAP 1578

Érintettek: gyógyszertári központok, illetve jogutódjaik, a magángyógyszertárak

Évenként, a tárgyévet követő január 25-éig kell összesítőt készíteni a gyógyszertárakról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 25. Távfűtés, melegvízszolgáltatás
OSAP 1060

Érintettek: a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvíz-szolgáltatást végző egyéb vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 25-éig kell jelentést készíteniük a települések távfűtés- és melegvíz-ellátásáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 25. Jelentés a videoműsorokról
OSAP 1460

Érintettek: videokiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 25-éig kell jelentést készíteniük a megjelentetett videoműsorokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 25. Moziforgalmi statisztika
OSAP 1454

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videóvetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 25-éig kell jelentést készíteniük a mozi adatairól és a forgalmazás eredményéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 25. Vízgazdálkodási statisztika
OSAP 1370

Érintettek: vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, ÁBKSZ, OVIBER Kft.

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 25-éig kell jelentést készíteniük a vízgazdálkodási célú kormányzati beruházások adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 29. Műanyag kártyák
OSAP 1697

Érintettek: a kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek a negyedévet követő hónap utolsó munkanapjáig kell adatot szolgáltatniuk a pénzintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, fizetési eszközként felhasználható műanyag kártyákkal történő pénzforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 30. Nagykereskedelmi áruforgalom
OSAP 1349

Érintettek: a kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása gazdasági ágba ("G") sorolt (kivéve a gyógyszer-nagykereskedelem alágazatba, továbbá a gyógyszer-kiskereskedelem és a gyógyászatisegédeszköz-kiskereskedelem szakágazatokba soroltak) gazdasági szervezetek (vállalkozások) közül mindazok, amelyeknek belföldi áruértékesítésből (szolgáltatásból) származó árbevétele a tárgyévben eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 30-áig kell jelentést készíteniük cikkcsoportonként a nagykereskedelmi áruforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Termékstatisztikai jelentés
OSAP 1039

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a kijelölt nem ipari szervezetek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük az éves termékstatisztikáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Kiállítási jelentés
OSAP 1445

Érintettek: kiállítást szervezők

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell készíteniük a kiállításokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Hajóállományi statisztika
OSAP 1393

Érintettek: hajózási engedélyesek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell adatot szolgáltatniuk a hajó- és kishajóállományról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Létszámstatisztika
OSAP 1527

Érintettek: sportegyesületek, sportkörök, sportiskolák, diáksport-egyesületek, diáksportkörök, sportági szakszövetségek, egyéb testnevelési és sportszervezetek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük a létszámadataikról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Tevékenységi jelentés
OSAP 1441

Érintettek: állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell készíteniük a tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Meliorációs beruházási jelentés
OSAP 1236

Érintettek: meliorációs beruházást végző mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük az elvégzett meliorációs beruházások üzembe helyezéséről és a teljesítményértékről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Szinkronizálási, feliratozási jelentés
OSAP 1465

Érintettek: szinkronizálást és feliratozást végző vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük a szinkronizálási és feliratozási tevékenységről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Működési adatok
OSAP 1202

Érintettek: bármely szerv (állami és nem állami) által fenntartott tartós és átmeneti bentlakásos intézmény

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kimutatást kell készíteni a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (ápoló-gondozó otthonok, rehabilitációs intézmények) működési adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Működési adatok
OSAP 1696

Érintettek: bármely szerv által fenntartott családsegítő szolgálatok, intézmények

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell adatot szolgáltatiuk a működési adatokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Vízkivétel, vízbevezetés
OSAP 1694

Érintettek: az 500 köbméter/év feletti vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek, vízszolgáltató vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell adatot szolgáltatniuk a felszíni vízkivételekről, valamint a felszíni vízben történő vízbevezetések adatairól.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Film
OSAP 1464

Érintettek: film- és videogyártó vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük az év folyamán befejezett filmekről és videoművekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Szakápolási statisztika
OSAP 1739

Érintettek: az otthoni szakápolást szolgáltatók

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést tenniük szakápolási tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Szabadidősport
OSAP 1528

Érintettek: az alapvetően szabadidősport-tevékenység folytatására létrehozott sportegyesületek, országos és területi sportszövetségek, egyéb testnevelési és sportszervezetek, valamint gazdasági tevékenységüket döntően szabadidősport-tevékenység folytatása érdekében végző vagy szabadidősport-tevékenységgel megvalósító gazdasági társaságok

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük a szabadidősport helyzetéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Művészeti tevékenység
OSAP 1450

Érintettek: alternatív színházak, kulturális kisszövetkezetek, műsorirodák

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük a tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Művészeti tevékenység
OSAP 1453

Érintettek: népi együttesek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő január 31-éig kell jelentést készíteniük a tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Január 31. Működési adatok
OSAP 1207

Érintettek: bármely szerv által fenntartott intézmények, szolgálatok

Kimutatást kell készíteni az egyes szociális alapellátásokról és a nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatairól.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Február 4. Növénytermesztés
OSAP 1092

Érintettek: a földterülettel rendelkező nagyméretű egyéni gazdasági szervezetek

Az érintettek évenként, a tárgyévet követő február 4-éig kötelesek adatot szolgáltatni a növénytermelési termékekről, a zöldségfélék termesztéséről, felhasználásáról, nettó árbevételéről, illetve a ráfordításokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 9. Állatállomány-változás
OSAP 1095

Érintettek: az állatot tartó nagyméretű gazdasági szervezetek

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő február 9-éig kell adatot szolgáltatniuk az állatállomány-változásról, a vágóállatokról és állati termékek termeléséről, felhasználásáról, nettó árbevételéről, illetve a ráfordításokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 10. Erdősítés
OSAP 1254

Érintettek: az erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 10-éig kell beszámolniuk az erdősítésekről és a fafelhasználásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 10. Baleseti statisztika
OSAP 1010

Érintettek: a vasúti szállítási alágazatba, a vízi szállítás és a légi szállítás ágazataiba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a vasúti, vízi és légi közlekedési balesetekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 10. Növényvédő szerek
OSAP 1271

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszközök-kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek február 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a növényvédő szerek értékesítéséről és készletéről cikkelemenként, mennyiségben és értékben.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 15. Háziorvosi tevékenység
OSAP 1021

Érintettek: a háziorvosi tevékenységet végző orvosok

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 15-éig kell jelentést készíteniük a háziorvosi tevékenységükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Február 18. Gyümölcs- és szőlőtermesztés
OSAP 1094

Érintettek: a földterülettel rendelkező nagyméretű gazdaságok

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő február 18-áig kell adatot szolgáltatniuk a gyümölcs- és szőlőtermesztésről, telepítésről, kivágásról, felhasználásról és a nettó árbevételről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!