Francia lépések

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 8. számában (1998. október 1.)

1994-ben még a legelszántabb Európa-párti szakemberek sem hittek a közös pénz jövőjében, a madridi csúcs (1995. december) után viszont fokozatosan létrejött az új pénz franciaországi adaptálását kidolgozni hivatott gépezet. Munkához látott a pénzügyi szektor minden intézménye, teljes sebességre kapcsolt a híres-hírhedt, de vitathatatlanul hatékony francia bürokrácia. Franciaországnak tudomásul kellett vennie, hogy az euro az európai német dominancia jegyében jön létre. A francia kereskedelmi bankok ennek ellenére teljes erőből készülnek az euro bevezetésére, amelyben kitüntetett, aktív szerepet kénytelenek vállalni. 1999. január 1-jétől, az euro létrejöttének első percétől élen fognak járni az új pénz alkalmazásában. A nemzeti pénznemek formális fennmaradása az átmeneti időszakban egyszerre ad könnyebbséget és hoz munka-, illetve költségtöbbletet.

A lakossági és vállalati kliensek zöme a bevezetés időpontjában még nem fogja használni az új közös pénzt. Így a bankoknak egyidejűleg közvetítő és kiegyenlítő szerepet is kell játszaniuk a két pénznem és a kezdetben jól elkülönülő felhasználói kör között. Megkettőződik a bankok belföldi tevékenysége, mert a kliensek választhatnak a nemzeti pénznemek között. A bankokra jelentős és bevételt nem hozó pluszköltségek hárulnak, ezért óhatatlanul veszteségeket szenvednek. Nemzetközi ügyleteiknél francia becslések szerint a jutalékbevételek felére csökkennek, elsősorban a kis rizikójú valuta/deviza konverziós műveletek drasztikus csökkenése miatt. Ugyanakkor horribilis beruházásokra kényszerülnek, ezek zömét a számítástechnikai és a képzési költségek teszik ki.

Az euróra való áttérés becsült költségei a francia bankoknál
(milliárd frank)
  Teljes költség Ebből informatika
Crédit Agricole 1,5 0,8
Societé Générale 2,5 1,1
BNP 1,5 0,39
Crédit Lyonnais 1,8 0,31
Banques Populaires 0,2
CIC 0,25
CCF 0,03
BFCC 0,04

Becslések szerint a francia bankoknak négy év alatt 20 milliárd frankot (700 milliárd forint) kellett befektetniük csupán azért, hogy az összeszűkülő piacon egyáltalán megmaradhassanak. A becsült költségek több mint felét a prognosztizált számítástechnikai kiadások, tizedét az alkalmazottak képzése, 15 százalékát az adminisztráció költségei, míg egynegyedét a kliensek tájékoztatására szolgáló marketingtevékenység emészti fel.

Egy bankár vicces megjegyzése szerint az euro olyan a bankoknak, mint a karácsony a pulykáknak. Sőt a helyzet még rosszabb is, hiszen a pulykáknak legalább nem kell önmaguknak reklámot csinálni a karácsonyi ünnepekhez. Az áttérés egyes francia bankok által becsült költségeit a 95. oldal táblázata tartalmazza.

Az eurót bevezető szabályozás kimondja ugyan a szerződések folyamatosságának elvét, ennek ellenére nem kétséges, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán ma még érvényesülő nemzeti specifikumok hamarosan háttérbe szorulnak. A bankok épp azoknál az ügyleteknél lesznek kénytelenek eltekinteni nemcsak a haszontól, hanem költségeik érvényesítésétől is, amelyek 1999-2002 között a leggyakoribbak lesznek. A frank és az euro közötti konverziót költségmentesen kell elvégezniük, így az uniós pénznemek zöme egymás között költségmentesen konvertálhatóvá válik. Olcsóbbak lesznek az eurót alkalmazó országokba irányuló átutalások is.

A francia bankközi elszámolási rendszer modernizációja már az euro nagy összegű fizetéseket elszámoló rendszerére, a TARGET-ra való átállást készíti elő. A Banque de France bevezette a TARGET-kompatíbilis reálidős bruttó elszámolási (al)rendszert (TBF), kezdetben értelemszerűen francia frankban. Ugyanakkor a bankközi fizetések korábbi nettó rendszere is fennmarad. A TBF és az egységes valuta bevezetése után is nemzeti rendszerként megmaradó SNP (Systeme Net Protegé – Védett Nettó Rendszer) egyaránt megfelel az úgynevezett Lámfalussy-normáknak:

  • közvetlen bankközi kapcsolat,
  • diszkriminációmentesség,
  • egyértelmű belépési kritériumok,
  • csak nagy (Franciaországban 5 millió frank feletti) ügyletekre,
  • nagyobb végrehajtási biztonság,
  • csatlakozó alrendszerek befogadása (kis összegű átutalások, csekkek, értékpapírok stb. elszámolási rendszere),
  • szilárd jogi szabályozás,
  • harmonizált banki normák,
  • harmonizált tarifapolitika,
  • egyeztetett nyitvatartási idők.

Az euróra való átállás időszakának ellentmondásosságát mutatja, hogy 1999-től, habár nem lesz kettős pénzrendszer, mert minden nemzeti pénz az euro nem kerek címleteként funkcionál, de fizetési eszközként mégiscsak elválik a közös pénz a nemzeti pénznemektől. A szabályozás szerint viszont a bankközi műveleteket 1999-től euróban kell lebonyolítani. Elsősorban a lakosság és a vele közvetlen kapcsolatban álló kereskedők és szolgáltatók miatt biztos, hogy a bankoknak nagy frankforgalma marad az euro bevezetését követő átmeneti években.

A francia kereskedelmi bankok tehát nem sokat nyernek az euróval. Hogy a francia gazdaság számára mit fog hozni, az sokban függ attól, mennyire lesz erős pénz az euro, illetve hogy milyen lesz a frank-euro záróárfolyam. A franciák gyenge eurót szeretnének, hiszen a korábbi nemzeti valutánál erősebb közös pénz de facto monetáris restrikcióval lenne egyenértékű. De már annak is örülnének, ha a záróárfolyam végleges megállapításakor a frankot kvázi leértékelnék.

Ha a megszűnő nemzeti valuták euróra való átváltási kulcsa a májusi árfolyam-megállapítás szerint alakulna, vagyis nagyjából megegyezne e valuták piaci ecu-árfolyamával, az euro tőzsdei dollárárfolyama látszólag logikátlanul meghaladná az ecu jelenlegi kurzusát. Az eltérés oka az euro és az ecu makrogazdasági és pénzpiaci hatásainak előrelátható különbsége. Az Európai Központi Banknak (például a jelenlegi francia monetáris politikánál) várhatóan jóval szigorúbb monetáris politikája erősebbé teszi ugyanis az eurót, mint a francia frankot is tartalmazó ecu (= valutakosár). Sőt az euro reménybeli megerősödését néhány további tényező is elősegítené: az ecu leggyengébb valutája, a görög drachma kimarad, az euro mögött álló gazdaságok egyesített mérete, mintegy skálahozadékként, korábban páratlan likviditást és rizikómentességet, következésképpen keresletet teremt az eurónak.

Ha viszont az euro, az EMU-ban rögzített árfolyamok alkalmazása esetén erősebb lesz az ecu-nél, akkor az euro és a nemzeti valuták közötti, a piacitól eltérő átváltási árfolyam nem ítéli eleve gyengeségre, leértékelődésre a megszülető közös pénzt. Ráadásul a franciák a maguk részéről az erős nemzeti valuta okozta gazdasági gondok szorításában azt sem tartanák feltétlen rossznak, ha az új pénz gyengébb lenne, mint ma az ecu.

Franciaország évek óta éppen a maastrichti határozatok végrehajtása érdekében az erős frank politikáját folytatja. A minden részeredmény ellenére csekély gazdasági növekedés és különösen a magas munkanélküliség sokak szerint régóta indokolná e politika módosítását.

A francia gazdaság számára az euro bevezetése még a korábbinál is szigorúbb restriktív monetáris politikához, hosszabb távon mindenképpen erősebb valutához vezet. Ezért igen valószínű, hogy az új pénzzel járó társadalmi terhek végül is igen magasak lesznek. Ezt egyebek mellett a Nobel-díjas amerikai (és értelemszerűen euro-ellendrukker) Milton Friedmann is megjósolta, a mediterrán országokat, elsősorban Franciaországot tartva az euro lehetséges nagy veszteseinek.

Afroeuro? A második világháborút követően 14 volt afrikai francia gyarmat hozta létre az Afrikai Pénzügyi Közösséget (Communauté Financiere Africaine/ CFA). A résztvevők valutájukat a francia frankhoz kötik, valutatartalékaikat a Francia Nemzeti Banknál tartják, nemzetközi pénzügyi kapcsolataikat a francia intézmények (Banque de France, párizsi tőzsde) révén intézik. A frankövezet pénzügyminiszterei megállapodtak, hogy attól az időponttól kezdve, amikor az euro felváltja a francia frankot, a frank helyébe az együttműködésben is az euro lép. Az ún. CFA frankárfolyama euróban automatikusan adódik majd a CFA/FRF és az FRF/euro árfolyamokból. A közös afrikai pénz neve lehetne pl. afroeuro.
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!