Egyéb statisztikaadási kötelezettségek '98

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 8. számában (1998. október 1.)
 
Október 20. Távközlési tevékenység
OSAP 1707

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell évközi adatszolgáltatást teljesíteniük a távközlési tevékenységről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 20. Nagykereskedelmi áruforgalom
OSAP 1349

Érintettek: a kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása gazdasági ágba ("G") sorolt (kivéve a gyógyszer-nagykereskedelem alágazatba, továbbá a gyógyszer-kiskereskedelem és a gyógyászatisegédeszköz-kiskereskedelem szakágazatokba soroltak) gazdasági szervezetek (vállalkozások) közül mindazok, amelyeknek belföldi áruértékesítéséből (szolgáltatásból) származó árbevétele a tárgyévben eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell jelentést készíteniük cikkcsoportonként a nagykereskedelmi áruforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 20. Értékesítési mérleg
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett-, szén- és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa-, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig, illetve évenként, a tárgyévet követő március 30-áig kell adatokat szolgáltatniuk az energiahordozók értékesítési mérlegéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 20. Idegenforgalmi statisztika
OSAP 1034

Érintettek: az utazási irodai jogkörrel rendelkező, utazásszervezést és -értékesítést (kivéve a csak utazásközvetítést) végző gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell adatokat szolgáltatniuk az idegenforgalmi teljesítményükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 25. Villamosteljesítmény-mérőlap
OSAP 1328

Érintettek: a szövetkezetek kivételével azok az 1 MW vagy a felett szerződött teljesítménydíjas árszabás szerint vételező fogyasztók, akik a 9017/1991. (SK 8.) KSH közlemény szerinti egységes ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR) 10-től 21-ig, a 2221, 2222, a 23-tól 36-ig terjedő, valamint a 40., 41. jelű ágazatba, illetve szakágazatba tartoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 25-éig kell adatokat szolgáltatniuk a villamosteljesítmény-mérőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

November 10. Részvényesek listája
OSAP 1738

Érintettek: azok a részvénytársaságok, ahol nyilvános részvénykibocsátás volt

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgynegyedévet követő második hó 8. munkanapjáig kell adatot szolgáltatniuk a részvényesek listájáról és a részesedésükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!