Egyéb statisztikaadási kötelezettségek '98

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 7. számában (1998. szeptember 1.)
 
Szeptember 28. Árinformációk
OSAP 1477

Érintettek: a szociális és egészségügyi intézmények

Az érintetteknek a tárgynegyedév utolsó hónapjának 28-áig kell árinformációkat szolgáltatniuk.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 8. Erdővédelmi jelzőlap
OSAP 1255

Érintettek: a 400 ha vagy annál nagyobb erdőterülettel rendelkező erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő 8-áig kell adatot szolgáltatniuk az erdővédelmi jelzőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 8. Filmstatisztika
OSAP 1457

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek negyedévente, a tárgyidőszakot követő hó 8. napjáig kell adatot szolgáltatniuk a bemutatott filmekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 8. Veszélyes hulladék
OSAP 1772

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek [102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint]

Az érintettek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 8. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a mezőgazdasági gépek forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 10. Mezőgazdasági gépek forgalma
OSAP 1270

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a mezőgazdasági gépek forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 10. Számítástechnika, video
OSAP 1428

Érintettek: az alap- és középfokú iskolák, diákotthonok, könyvtárak, közművelődési tevékenységet folytató szervezetek

Az érintettek évenként, október 10-éig kötelesek adatot szolgáltatni a számítástechnikai és a videomagnetofonokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 10. Növényvédőszer statisztika
OSAP 1271

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintettek október 15-éig kötelesek adatot szolgáltatni a növényvédő szerek értékesítéséről és készletéről cikkelemenként, mennyiség és érték szerint.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 10. Beiskolázási vizsgálatok
OSAP 1484

Érintettek: az ifjúsági orvosok, a foglalkozás-egészségügyi szakrendelések és orvosok

Az érintetteknek évenként, október 15-éig kell jelentést készíteniük a szakmunkástanulóknál végzett beiskolázási (előzetes) vizsgálatokról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 15. Műtrágyaforgalom
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a műtrágyaforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 15. Időszaki sajtókiadás
OSAP 1652

Érintettek: az időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell jelentést készíteniük az időszaki sajtókiadásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Október 18. Árumérleg
OSAP 1240

Érintettek: az élelmiszerek és italok gyártása, valamint a dohánytermékek gyártása ágazatba sorolt 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell adatot szolgáltatniuk az árumérlegről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!