Több millió szerződés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 5. számában (1998. július 1.)

A szakemberek a hazai pénzügyi rendszer egyik legdinamikusabban fejlődő – és a legkisebb állami beavatkozást igénylő – területének tartják a biztosításügyet. A piac évek óta folyamatosan az inflációt meghaladó mértékben növekszik: tavaly – az Állami Biztosításfelügyelet (Ábif) adatai szerint – összesen több mint 195 milliárd forintot költöttünk biztosításra, ami 27,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az idei első negyedévben a társaságok 60,5 milliárd forintot, 23,7 százalékkal többet szedtek be, mint az egy évvel korábbi, hasonló időszakban.

Tavaly a Magyarországon működő 20 biztosító által beszedett díj 54 százalékát, mintegy 105 milliárd forintot vagyon-, 33 százalékát, csaknem 64 milliárd forintot pedig életbiztosítási szerződésekre fizettek be. A díjbevétel nagysága alapján a legnagyobb társaság változatlanul a Hungária Biztosító, de két változás is történt a társaságoknak a díjbevétel összege alapján mért rangsorában. Az N-N az 1996-ban elfoglalt negyedik helyéről a harmadik, a Garancia pedig az ötödik helyre lépett elő tavaly év végére.

Változás az élen

A biztosítótársaságok adatai alapján az összes díj 32,5 százaléka még mindig az abszolút első Hungária Biztosítóhoz folyt be: a nem életbiztosítási ágból beszedett 131,1 milliárd forintos díjból 44,8 százalék, 58,8 milliárd forint a Hungária kasszáját gyarapította. Az 1998. első negyedévi adatokat nézve is hasonló az arány: az idén március végéig az összes társasághoz a nem életbiztosítási üzletágakból befolyt 41,3 milliárd forintos díjbevétel 43,9 százalékát a Hungáriához fizették be.

Az életbiztosítási üzletágban már 1996-ban átvette a vezetést az N-N Magyarország: 25 milliárd forintos díjbevétele a teljes életbiztosítási piac 39 százalékát tette ki 1997-ben. A második helyre visszacsúszott ÁB-Aegon 18,4 milliárdos díjával a piac 28,7 százalékát tudhatja magáénak, így az életbiztosítási piac csaknem 70 százalékát a két holland tulajdonú cég uralja.

Az összes tavalyi díj több mint negyedét, a nem életbiztosítási üzletág több mint 38 százalékát, 50,8 milliárd forintot kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra fizették az ügyfelek. E piacot is, több mint 56 százalékos piaci részesedésével, a Hungária vezeti. A 20 társaság közül a négy nagy biztosítóhoz, a Hungáriához, az ÁB-Aegonhoz, az N-N-hez és a Providenciához folyt be az összes díj 77,6 százaléka, 151,5 milliárd forint. Az idei első negyedév adataiból kitűnik, hogy a két valaha volt állami tulajdonú biztosító, az ÁB-Aegon és a Hungária még mindig az összes díj több mint 52,7 százalékán osztozik; a HB ebből 1998. március 31-ig 19,4, az ÁB-Aegon 11,5 milliárd forintos díjbevételt tudhatott magáénak. Tavaly az élbolyban és a középmezőnyben is történt változás: az N-N tavaly – megelőzve a Providenciát – a harmadik legnagyobb díjbevételű társasággá lépett elő, ami azért is figyelemre méltó, mivel az N-N, mint ismert, csak életbiztosítási szerződéseket köt. A középmezőnyben is Generali-érdekeltségű társaság lépett hátrább, az ötödik helyre felzárkózó Garancia Biztosító a Generali Budapest Biztosítót utasította maga mögé.

A Garancia Biztosító tavaly 45 százalékos díjbevétel-növekedést produkált. 1996-ban 7,96, tavaly 11,6 milliárd forint díjbevételt ért el, s idei első negyedév végi adatai – 3,545 milliárd forintos díjbevétel – is lendületes fejlődést ígérnek.

Élet kontra vagyon

Továbbra is inkább vagyontárgyainkat, s nem magunkat, az életünket biztosítjuk: a tavaly év végén élő, összesen 11,823 millió darab szerződés több mint 66 százaléka, 7,88 millió kötvény nem életbiztosítási szerződés volt. A 3,9 millió darab életbiztosítási szerződés legtöbbjét – 2,6 millió darabot – az ÁB-Aegon Biztosító kezelte, s csak 332 ezer darab jutott a díjbevétel alapján első N-N-nek. Ennek magyarázata, hogy az ÁB-Aegon portfoliójában még mindig sok a régi, szerény díjas életbiztosítás. Az életbiztosítási piacon vezető szerepre törő, csak néhány hónapja működő ABN-AMRO Mébit tavaly 3000 darab életbiztosítási szerződést kötött, míg a GRAWE Életbiztosító 3722 darabot. A nem életbiztosítási szerződések közül 4 milliót a Hungáriánál kezeltek, a HB-t követő ÁB-Aegonnál ennek alig több mint a felét, 2,038 millió darabot.

A legfrissebb, 1998. első negyedéves adatok szerint a társaságok összesen 11,987 millió darab szerződést kezeltek, aminek 38,02 százaléka az ÁB-Aegonnal, 36,36 százaléka a Hungáriával, 8,67 százaléka a Providenciával és 6,83 százaléka a Garanciával köttetett.

Kár és haszon

A magyarországi biztosítótársaságok 1997-ben – 195,2 milliárd forint beszedett díj mellett – 83,7 milliárd forintot fizettek ki károkra és szolgáltatásokra. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre 30,8 milliárdot, a díjbevételek mindössze 60,5 százalékát kellett kifizetniük, így vélhetően tavaly először ez az üzletág sem volt veszteséges – derül ki az Állami Biztosításfelügyelet adataiból. 1997-ben tehát az év összességében a tartalékképzéssel együtt is nyereséget hozott a társaságoknak. Az – üzletág jellegéből adódóan – a nem életbiztosítási kárhányad több mint kétszerese volt az életbiztosításinak: míg az előbbit tekintve 67,6 milliárd forint jutott 131,1 milliárd forint díjbevételre, ami 51,5 százalékos kárhányad, az életbiztosítási üzletágban kifizetett 16 milliárd forint 25 százaléka a 64 milliárdos díjbevételnek. A kötelező szavatossági biztosítás 60,5 százalékos kárhányada – 50,8 milliárdos díjjal és 30,8 milliárdos kárkifizetéssel – nagy valószínűséggel lezárta az üzletág veszteségességének éveken át tartó korszakát.

A legkisebb kárhányaddal zártak azok a társaságok, amelyek főként életbiztosítók, ám szerződéseik még nem kezdenek lejárni. Ilyen az AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító, amely csaknem 3,7 milliárd forint díjat szedett be, károkra és szolgáltatásokra viszont csak 218,3 milliót fizetett ki, ily módon 6 százalékos kárhányadot produkált. A Signalnál ugyanez az adat 9,59 százalék, 187,2 millió forint kárkifizetés és 1,949 milliárd forint díj hányadosaként. A csak életbiztosításokat kezelő N-N magas – 11,9 százalékos – kárhányada (25 milliárdos díjbevétel és majd' 3 milliárdos kifizetéssel) a már lejáró szerződéseknek volt tulajdonítható. Az ÁB-Aegon 18,4 milliárdos életbiztosítási díjbevétele mellett régi, lejáró szerződései miatt 9,12 milliárd forintot fizetett ki szolgáltatásokra és károkra.

A vegyes portfoliójú társaságok kárhányada általában 40-50 százalék körül szóródik, ami mutatja, hogy tavaly a szektor már nyereséget termelt. Károkra a legnagyobb összeget – érthető módon – a legnagyobb díjbevételű társaság, a Hungária Biztosító fizette ki: a 34,2 milliárdos, károkra és szolgáltatásokra kifizetett összeg 53,5 százaléka az általa beszedett, 63,5 milliárdos díjnak. A legmagasabb kárhányadot, 59,9 százalékot, a Generali Budapest produkálta: 10,5 milliárd forint díjat szedett be tavaly és 6,29 milliárdot fizetett ki.

A 20 magyarországi biztosítótársaság 1997-ben összesen csaknem 13 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, ami 21,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 10,6 milliárd forintot. A biztosítók nagyobbik részének még a korábbi évekből elhatárolt veszteségeit le kell írnia, így ezek a cégek nem fizetnek adót. Mindenesetre a tavaly elért pozitív eredmény szinte pontosan annyi, mint a legnagyobb veszteséget hozó 1992-es esztendő negatív eredménye. Az üzletág csendes konszolidációnak nevezett átalakulása során az akkori 12,9 milliárdos összesített veszteség 1993-ra 1,4 milliárdra, majd 1994-ben 172 millióra csökkent. Pozitív eredmény először 1995-ben mutatkozott, amikor 5,3, 1996-ban pedig 10,6 milliárd forintos profittal zártak a cégek.

1997-ben a társaságok közül a legnagyobb nyereséget az ÁB-Aegon érte el: 1996-os 5,3 milliárdos adózás előtti profitját tavaly 6,4 milliárdra tudta növelni. Ennek egyik oka, hogy az ÁB-Aegon kezeli a társaságok közül a legnagyobb, ma már 110 milliárd forintot meghaladó befektethető tőkét, s így pénzügyi eredménye jócskán javítja a 4,8 milliárdos, tisztán a biztosítási üzletből származó nyereséget.

Hasonló a helyzet a Hungáriával, a piac második legnagyobb, 4,2 milliárd forintos nyeresége mögött azonban a 12,6 milliárd forintos, befektetésekből származó pénzügyi eredmény és a 8,4 milliárdos biztosítástechnikai veszteség különbsége áll. A Hungária egyébként 1997-ben az egy évvel korábbi, 4,4 milliárdos eredménye alatt teljesített, igaz, intézkedéseivel csak 1997-ben tudta mérsékelni a gépjármű-biztosítások okozta veszteséget.

Egyébiránt a biztosítók működésük első éveiben veszteségesek, különösen és elsősorban igaz ez a kezdetben magas költséggel járó életbiztosítási szerződéseket értékesítő társaságokra. Esetükben az első évek vesztesége nem a gyenge teljesítmény, hanem a gyors fejlődés következménye. A legnagyobb életbiztosító, az N-N működésének első négy évében folyamatosan veszteséges volt. Az elsősorban életbiztosításokat értékesítő cégek – mint például a Glória-Swiss Life vagy a magyar piacra nemrégiben belépett Winterthur és ABN-AMRO Mébit – veszteségei ezzel is magyarázhatók.

A biztosítók adózás előtti eredménye – 1997 (millió forintban)
ABN-AMRO Mébit –700*
AHICO 469
Argosz –298,5
ATLASZ 127,4
AXA-Colonia 836,5
ÁB-Aegon 6356
Európa-GAN 94
Európai Utasbizt. 40
Garancia 153
Generali 35
Glória-Swiss Life –347
Grawe 36,1
HERMES –15,67
Hungária 4236
Mehib 0,778
N-N 1214
Providencia 680
Signal 68,69
Winterthur –56
Zürich n. a.
Összesen 12929,3
* A tulajdonos közlése szerint az alapítás költsége.
Forrás: A társaságok közlései

 

Biztosítási ágazatok állománya (darab)
Megnevezés 1997. I. negyedév 1997. I-II. negyedév 1997. I-III. negyedév 1997. I-IV. negyedév 1998. I. negyedév
1.Elérésre szóló életbiztosítás 59 415 68 748 70 282 73 061 81 506
2. Halálesetre szóló életbiztosítás 76 152 129 166 83 035 120 326 169 629
3. Vegyes életbiztosítás 3 393 837 3 433 807 3 413 809 3 012 952 2 979 866
4. Járadékbiztosítás 42 715 44 532 44 812 44 962 46 991
5. Házasság-, születésbiztosítás 30 184 30 636 29 809 31 291 30 955
6. Befektetéshez kötött életbiztosítás 3 009 12 856 21 241 32 587 47 947
7. Feltőkésítési szerződéssel összefüggő ügyletek 0 0 0 0 0
8. Egyéb életbiztosítások 22 954 23 152 23 347 23 824 22 762
9. Díjmentes állománya 396 925 388 870 404 374 415 961 418 386
10. Egyszeri díjas szerződések 132 694 150 949 171 641 187 399 194 200
11. Élet összesen: 4 160 885 4 282 716 4 263 350 3 942 362 3 992 243
12. Baleset 779 850 778 395 788 937 800 177 834 162
13. Betegség 40 294 43 413 59 971 63 480 50 465
14. Casco 368 002 368 451 373 076 377 571 399 028
15. Szállítmány 17 890 5 365 5 353 6 027 4 319
16. Tűz- és elemi kockázatok 848 438 859 026 863 238 890 299 926 313
17. Egyéb vagyoni kockázatok 2 386 231 2 407 060 2 430 122 2 356 131 2 336 577
18. Járműfelelősség 2 814 741 2 842 129 2 875 444 2 756 565 2 814 832
19. Ebből: kötelező gépjármű-felelősség 2 813 466 2 842 068 2 875 364 2 756 482 2 814 749
20. Általános felelősség 598 136 613 457 619 781 627 881 627 859
21. Hitel 61 67 60 65 74
22. Kezesség 0 0 0 0 0
23. Különböző pénzügyi veszteségek 46 51 68 94 84
24. Jogvédelem 2 004 1 467 1 557 2 543 1 796
25. Segítségnyújtás 576 0 0 0 0
26. Nem-élet összesen: 7 856 269 7 918 881 8 017 607 7 880 833 7 995 509
27. Összesen: 12 017 154 12 201 597 12 280 957 11 823 195 11 987 752
Forrás: ÁBif

 

Összes díjbevétel (ezer Ft)
Biztosítók 1997. I. negyedév 1997. I-IV. negyedév 1998. I. negyedév
ABN-AMRO Mébit 0 130 633 116 800
AHICO ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR 1 271 096 3 651 619 1 729 121
ARGOSZ 599 783 2 554 823 997 930
ATLASZ 474 100 2 068 989 450 916
AXA-COLONIA 2 374 478 7 259 518 2 506 768
ÁB-Aegon 9 576 442 39 353 441 11 476 148
EURÓPA GAN 850 056 1 570 039 404 118
EURÓPAI UTAZÁSI 78 183 418 740 70 720
GARANCIA 2 607 988 11 559 174 3 545 454
GENERALI 2 948 389 10 502 137 3 112 305
GLÓRIA-SWISS LIFE 295 745 1 142 882 388 576
GRAWE 0 275 480 167 857
HERMES 3 114 49 027 49 027
HUNGÁRIA 16 414 325 63 564 125 19 442 945
MEHIB 4 471 77 781 17 131
NN-Magyarországi 5 055 594 25 032 085 7 351 305
PROVIDENCIA 5 857 795 23 653 684 7 765 781
SIGNAL 365 252 1 949 457 525 062
WINTERTHUR 0 58 739 53 014
ZÜRICH 124 970 283 100 301 595
Összesen: 48 901 781 195 155 473 60 472 573
Forrás: ÁBif

 

Életbiztosítási ág díjbevétele (ezer Ft)
Biztosítók 1997. I. negyedév 1997. I-IV. negyedév 1998. I. negyedév
ABN-AMRO Mébit 0 130 633 116 800
AHICO ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR 377 443 1 693 888 529 907
ARGOSZ 3 314 7 155 5 331
ATLASZ 8 396 20 246 7 190
AXA-COLONIA 406 870 1 815 744 691 860
ÁB-Aegon 4 294 232 18 433 957 5 176 599
EURÓPA-GAN 215 167 499 165 124 128
EURÓPAI UTAZÁSI 13 087 0 0
GARANCIA 216 431 1 811 713 763 360
GENERALI 162 143 563 635 312 388
GLÓRIA-SWISS LIFE 216 909 935 236 306 096
GRAWE 0 275 480 167 857
HERMES 0 0 0
HUNGÁRIA 1 081 319 4 717 731 1 322 036
MEHIB 0 0 0
NN-Magyarországi 5 055 594 25 032 085 7 351 305
PROVIDENCIA 1 497 271 6 651 418 1 973 932
SIGNAL 243 940 1 428 508 345 929
WINTERTHUR 0 0 15
ZÜRICH 0 0 0
Összesen: 13 792 116 64 016 594 19 194 733
Forrás: ÁBif

 

Nem életbiztosítási ág díjbevétele (ezer Ft)
Biztosítók 1997. I. negyedév 1997. I-IV. negyedév 1998. I. negyedév
ABN-AMRO Mébit 0 0 0
AHICO ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR 893 653 1 957 731 1 199 214
ARGOSZ 596 470 2 547 668 992 599
ATLASZ 465 704 2 048 743 443 726
AXA-COLONIA 1 967 608 5 443 774 1 814 908
ÁB-Aegon 5 282 210 20 919 484 6 299 549
EURÓPA-GAN 634 889 1 070 874 279 990
EURÓPAI UTAZÁSI 78 183 418 740 70 720
GARANCIA 2 391 557 9 747 461 2 782 094
GENERALI 2 786 246 9 938 502 2 799 917
GLÓRIA-SWISS LIFE 78 836 207 646 82 480
GRAWE 0 0 0
HERMES 3 114 49 027 49 027
HUNGÁRIA 15 333 006 58 846 394 18 120 909
MEHIB 4 471 77 781 17 131
NN-Magyarországi 0 0 0
PROVIDENCIA 4 360 524 17 002 266 5 791 849
SIGNAL 121 312 520 949 179 133
WINTERTHUR 0 58 739 52 999
ZÜRICH 124 970 283 100 301 595
Összesen: 35 122 753 131 138 879 41 277 840
Forrás: ÁBif
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 1.) vegye figyelembe!