Rétegszolgáltatás

Szakosodott hitelintézetek a piacon

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 5. számában (1998. július 1.)

 

A hitelintézetek szerepköre, feladata a privatizációval, összevonásokkal, holdingok szerveződésével jelentősen változott az elmúlt időszakban. A teljes körű kereskedelmi banki jogosítvánnyal rendelkező pénzintézetek mellett megerősödött egy másodvonalbeli csoport is, amelynek szolgáltatásait éppúgy nem nélkülözhetik a vállalkozók, mint az elsőét.

 

A kétszintű bankrendszer megszületése után kezdetben a kereskedelmi bankok a számukra kijelölt ügyfélkört szolgálhatták ki. Ez már a '90-es évek elejére oldódott, s ezzel egy időben számos új pénzintézet alakult. A vállalkozások számának növekedésével párhuzamosan a bankok közötti – az ügyfélkör és a szolgáltatások szerinti – szegmentálódás erősödött. Az évtized közepe után a hazai bankok igyekeztek mind több lakossági ügyfélre szert tenni és tőlük forrásokat gyűjteni. Az időközben bekövetkezett bankösszevonások, -felvásárlások és a privatizáció mellett a pénzügyi közvetítőrendszer bővülésének is tanúi lehettünk. Az elmúlt évben a piacon eddig még jelen nem levő, új szolgáltatást nyújtó hitelintézetekkel gyarapodott a pénzintézetek köre: a Földhitel- és Jelzálogbankkal, illetve a lakás-takarékpénztárakkal. Új piacról lévén szó, a közeljövőben várhatóan megalakul a magántőke által működtetett jelzálogbank, és a meglevő három mellett újabb lakástakarék színre lépése sem várat sokáig magára.

Földhitel- és Jelzálogbank Rt.

A bank feladata, hogy elsősorban az agrárium számára földalapú hitelezéssel segítsen a szűkös források kiegészítésében. A jelzáloghitelt ingatlanra is kérhetik az igénylők, sőt a piacon eddig nem ismert gyakorlatként lakott ingatlanra is jelzálogot jegyeztethetnek be, így máris jelentős az érdeklődés e hitelforma iránt. A tervek szerint ráadásul ezek a kölcsönök a mai banki hitelkamatoknál kedvezőbb kondíciókkal lesznek hozzáférhetők.

A felügyelet tavaly decemberben megadta az alapítási engedélyt a pénzügyi intézmény számára, s az idén tavasszal a jelzálogbank megkapta a működési engedélyét, így az első félévben már hitelkihelyezésekre is sor kerülhetett. A tervek szerint az első évben mintegy 11 milliárd forintnyi jelzáloghitelt helyeznek majd ki egyedi feltételekkel, átlagosan 10-12 éves futamidővel. A kölcsönök forrásaként a bank először hárommilliárd forintos tőkéjének egy részét használja fel, illetve a bankközi piacról von be pénzt. Később a tervek szerint 5-7 éves futamidejű jelzálogleveleket, illetve kötvényeket bocsátanak ki 10-10 milliárd forintnyi értékben.

A banknak jelenleg több mint 80 százaléka állami tulajdonban van, ám az elképzelések szerint ez az arány évről évre csökkenne. Kezdetben háromféle szolgáltatást kínálnak majd ügyfeleiknek. A kérelmezők jelzáloghitelként az ingatlanfedezet értékének legfeljebb 70 százalékát igényelhetik majd. Az ingatlanok értékelésénél nem azok forgalmi értékét, hanem a kockázatokkal csökkentett hitelbiztosítási értéket veszik majd figyelembe. Kölcsönt lehet majd igényelni ingatlan vásárlásához és egyes célhitel-konstrukciókhoz. Nem kívánnak ugyan specializált agrárfinanszírozó intézetté válni, ám a földalapú hitelezés a bank egyik legfontosabb területe lesz. A bank vezetése azonban felhívja arra is a figyelmet, hogy a fedezethez képest magas hitel igénylésekor a jelzálogbank esetleg más jellegű biztosítékot is megkövetelhet. Várhatóan a jelzáloglevelek hozama az állampapírokéhoz hasonló lesz, és az egyes futamidők is közelítenek majd az állami papírokéhoz.

Lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztárak 1997-ben kezdték meg működésüket, és a várakozásoknál jóval több ügyféllel zárták az évet. Tavaly még csak három – a Fundamenta, a Lakáskassza, illetve az OTP Lakás-takarékpénztára – működött, az idén csatlakozik hozzájuk a Konzumbank speciális hitelintézete, az Otthon is. Összesített mérlegfőösszegük 1997-ben 8,8 milliárd forint volt, ebből a saját tőkén felül mintegy 3 milliárdot tesz ki az ügyfelek megtakarítása. Az év végéig megkötött 290 ezer szerződés majd' 220 milliárd forint szerződéses összeget takar. A lakásra takarékoskodók közel 90 százaléka négy évig kíván gyűjtögetni, így ez az összeg ez idő alatt kerül a lakás-takarékpénztárakhoz. A kezdeti sikerek elsősorban annak köszönhetők, hogy az ügyfelek megtakarításához az állam akkor még 40 százalékot (legfeljebb évente 36 ezer forintot) hozzátett. Így az állami támogatások kihasználása esetén az ügyfeleknek átlagosan havonta 7500 forintot kellett befizetni a lakás-takarékpénztárakhoz. (Az év végén szinte roham volt a három lakás-takarékpénztárnál.)

A betétek kamata ugyan alacsony, csupán 3 százalékos, ám ha figyelembe vesszük a 30 százalékos állami támogatást is, akkor ez igen kedvező befektetés. Különösen kedveltté az teszi, hogy a négyéves és négy hónapos (legrövidebb) megtakarítási idő után az ügyfél megtakarításának állami támogatással és kamatokkal növelt összegével megegyező nagyságú hitelt is igénybe vehet, hosszú lejáratra és csupán 6 százalékos kamat mellett. A lakás-takarékpénztárak mindegyike további lehetőségként kínált fel azonnali kölcsönt is a mögöttük álló pénzintézetek segítségével. Ez után azonban a kezdeti nagy érdeklődést követően kicsit lanyhulni látszik a kereslet, tekintve hogy a bankok az azonnali kölcsönöket magas piaci kamatokkal nyújtották.

A legnépszerűbb változatnak a legrövidebb, négy év négy hónap, illetve a leghosszabb, a nyolc évet meghaladó futamidejű konstrukció találtatott. Ez utóbbi különösen azért, mert nyolc év után a törvény már nem szabályozza, hogy a pénzt mire kell elkölteni. Ennél rövidebb megtakarítási idő esetén azonban csak lakás építésére, vásárlására, felújítására lehet felhasználni ezt az összeget. A hatszázalékos hitelkamat ma még ugyan nagyon vonzónak tűnhet, sőt várhatóan négy év múlva is kedvező lesz, ám 10, 15, 20 év múlva elképzelhető, hogy a lakás-takarékpénztárak ezen változtatnak majd az infláció csökkenése esetén. A második évtől, azaz 1998-tól kezdve az ügyfelek megtakarításához az állam már csak a megtakarított összeg 30 százalékát nyújtja, ám azt is legfeljebb évi 36 ezer forint mértékéig.

Eximbank Rt.

Az Eximbank dolga az export finanszírozása. Ehhez a banknak vannak közvetlen és közvetett eszközei. Az exportfinanszírozó hitel éven belüli vagy éven túli időtartamra nyújt finanszírozást a konkrét exportügylet igényéhez igazodva az exportcélú termelés megkezdésétől a bevétel pénzügyi realizálásáig. Az Eximbank által működtetett konstrukció előnye, hogy a futamidő a szokásos kereskedelmi banki hiteltől eltérően két évig terjedhet, így éven túli finanszírozás esetén hiánypótló termék.

Az 1996. év második negyedévében kezdte meg a bank a belföldi vállalkozások közvetlen hitelezésében a kedvező kamatozású, éven belüli előfinanszírozó konstrukció alkalmazását. Ez elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások exportügyleteit szolgálja. A kamattámogatás révén a szokásos piaci kamatszint alatt kínált finanszírozás hat hónapig terjedő időszakra, maximum 200 millió forint vagy annak megfelelő devizaösszeg. Ez a hazai exportőrök körében rendkívül keresett hitel.

Vevőhitel folyósítása során az Eximbank konkrét exportszállításokhoz kapcsolódóan képes a vevő számára megfelelő biztosítékok, többnyire bankgarancia mellett éven túli lejáratra hitelt nyújtani. A rövid lejáratú vevőhitel elsősorban a volt szocialista országok piacain keresett. Legtöbbször gépipari és félkész termékek, élelmiszerek exportját segíti. Kihasználását azonban a csekély banki garanciális háttér korlátozza. A középlejáratú vevőhitel esetén a futamidő egy és öt év között változhat, míg a kamatfelvételek a vevő kockázati megítélésétől függenek.

Kis- és közepes méretű vállalkozások áruexportjának éven túli finanszírozását a bank elsősorban közvetve, a pénzintézeteknek nyújtott exportcélú refinanszírozási konstrukcióval segíti. Az 1996-ban 21 kereskedelmi bankkal megkötött keret feltöltése már megkezdődött. Az új konstrukció keretében két éven belüli változó kamatozású és két éven túli fix kamatozású finanszírozásra van lehetőség. A két éven belüli finanszírozás forrásköltsége a kereskedelmi bankok számára a londoni hat hónapos bankközi kamatláb (LIBOR) mínusz 0,5 százalék, a két éven túli hitelek pedig az OECD-titkárság által publikált irányadó kereskedelmi kamatláb (CIRR) mínusz 1,5 százalék. Az ügyfelek igényének megfelelően az exportforgalom növelése szempontjából fontosnak ítélt országok kiválasztott bankjával keretmegállapodásokat köt a bank, amely keretekből a külföldi bankok a magyar árut vagy szolgáltatást vásárló külföldi vevőknek nyújtanak hitelt. Az Eximbank Rt. ebben az esetben a magyar exportőr szállítóképességét és készségét vizsgálja.

Az Eximbank saját üzleti kockázatra vagy költségvetési háttérrel bocsáthat ki garanciákat. A saját kockázatra vállalt garanciális konstrukciók előnye, hogy több esetben a kereskedelmi bankok által nem vállalható országkapcsolatok, bankok kockázatát is képes kezelni. Előnye, hogy míg a kereskedelmi bankok többsége a garancia kibocsátását óvadék biztosításához köti, addig az Eximbank az üzlet zártságával, illetve egyéb fedezetek bevonásával is képes felvállalni a kockázatot.

Idén az Eximbank már a magyar cégek külföldi beruházásaihoz is segítséget nyújt, hogy segítse az ország regionális szerepének erősödését. Hasonló megfontolások alapján támogatja a belföldi idegenforgalmi szolgáltatások színvonalának javítását célzó beruházásokat. 1997-ben az összes export 2,3 százalékát támogatta az Eximbank és a vele szorosan együttműködő Magyar Exporthitel Biztosító Rt. 1998-ban ez az arány várhatóan 4 százalékra nő, és az ezredforduló környékén megközelítheti a 10 százalékot.

Kvantum Investment Bank Rt.

A bankot alapítói még 1991-ben azzal a céllal hozták létre, hogy szakosított pénzintézetként elsősorban az alapítók ügyfélkörében reorganizációs jellegű tevékenységet lásson el. A bank a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. tulajdonába került, amely megerősítette e hitelintézetet. A megerősödött bank jelentős feladatokat látott el az anyabank minősített portfóliójának tisztításában, rossz és kétes követelések behajtásában és értékesítésében, valamint nehéz pénzügyi, illetve piaci helyzetbe került gazdálkodó szervezetek reorganizálásában. A bank egyik fő tevékenységeként jelentős, működőeszköz-vagyonnal fedezett követeléseket vásárol diszkontált áron szakmai vagy pénzügyi befektetőkkel közösen, ezeket közvetlenül befektetéssé alakítja, majd egy-három év múlva értékesíti.

A pénzintézet másik fontos tevékenysége fejlesztési tőkebefektetések szervezése, reorganizációs programok készítése és végrehajtása. Kiemelt tevékenység a gazdasági élet szereplőinek nyújtott befektetési és finanszírozási döntésekkel kapcsolatos tanácsadás is (corporate finance). E területek közé tartozik a zártkörű értékpapír-kibocsátás megszervezése, illetve privatizációval, értékpapír-elemzéssel, valamint üzletérték-meghatározással foglalkozó területek.

Mindezeken kívül a bank – készülve a jövő évtől lehetségessé váló univerzális banki szerepre – szorosan együttműködik a K&H-csoporton belüli többi pénzügyi szolgáltatóval, hogy ezeket egy körbe vonva egy univerzális intézményrendszert hozzon létre, amely a pénzügyi szolgáltatások teljes körét tudja nyújtani.

Merkantil Bank Rt.

A Merkantil Bank Rt.-t 1988-ban alapították speciális banki szolgáltatások, faktoring és lízing finanszírozására. Még 1991-ben a Merkantil Bank érdekeltségével, a Merkantil-Car Kft.-vel kizárólagos megállapodást kötöttek az osztrák Porsche Holdinggal a Volkswagen márkacsoport gépjárműveire vonatkozó magyarországi értékesítés támogatására. Három évvel ezelőtt, 1994-ben a bank által finanszírozott gépjármű-értékesítés a Ford márkával is bővült. A bank 1996-ban az OTP százszázalékos tulajdonába került, így szolgáltatásai bővültek. A vezető piaci márkákkal – Suzuki, Opel, Volkswagen, Ford, Peugeot, FIAT stb. – kialakított szoros üzleti kapcsolat segítségével majd' 400 márkakereskedő ajánlja termékeit a teljes márkakörben az ország egész területén. A bank 1996-ban mintegy 20 ezer gépjármű vásárlásához nyújtott hitelt, ami a magyarországi autóeladások 22-25 százaléka.

A bank nyújt pénztári szolgáltatásokat, ajánl befektetési és megtakarítási lehetőségeket is. Idetartozik a mobil pénztárjegy, a stabil értékjegy, illetve a Merkantil-Car mobilkötvény is. A Merkantil Bank által létrehozott társaság, a Merkantil-Car Kft. mára már minden autómárka vásárlását finanszírozza. Emellett a bank a belföldi faktoring mellett, a bankon belül kidolgozott konstrukcióval, a dealer-faktoringgal is foglalkozik. Ez az autókereskedők finanszírozását hivatott szolgálni. Két évvel ezelőtt, 1996-ban elsősorban csak törzsügyfeleknek, illetve stratégiailag fontos autókereskedők számára nyújtott nem specifikus hiteleket.

Opel Bank Rt.

Az Opel Bank Rt.-t 1996 márciusában alapították, és száz százalékban a General Motors tulajdona. A hitelintézet tevékenysége, szervezete szorosan kötődik a tulajdonos által néhány évvel korábban alapított Opel Lízing Pénzügyi Szolgáltató Kft.-hez. Ez utóbbihoz hasonlóan elsősorban a gépkocsi, ezen belül is az Opel márka finanszírozására szakosodva korábban hiányzó szolgáltatásokat nyújt. Alapvetően a gépkocsivásárlók, magánszemélyek és gazdasági társaságok részére kínálnak különféle fogyasztási hiteleket. A bank emellett az Opel franchise-hoz tartozó márkakereskedők beruházási- és forgóeszközhitel-igényeit igyekszik kielégíteni. Az Opel Lízing társaság különféle banki igényeinek is próbálnak megfelelni.

Az Opel Bank főként lakossági ügyfelei részére alakította ki a fix kamatozású hitelt, illetve a változó kamatozású flexhitelt. A pénzintézet az Opelhez kapcsolódó márkakereskedő-hálózat részére a hagyományos banki hiteltermékeket is kínálja.

Porsche Bank Rt.

A Porsche Bank Rt.-t 1984 októberében alapították gépjármű-finanszírozásra szakosodott hitelintézetként. A bank részvényeit száz százalékban a salzburgi székhelyű Porsche Bank AG jegyzi. A bank szorosan együttműködik a Volkswagen-csoport magyarországi importőrével, a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.-vel és márkakereskedőivel. Elsődleges céljuk a Volkswagen, Audi, Seat és Skoda gépjárművek értékesítésének ösztönzése pénzügyi szolgáltatásokkal. A bank fő tevékenysége ma is a gépjármű-finanszírozás, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak új és használt gépjárművek vásárlásához nyújtanak hitelt. Ugyanakkor a generálimportőrrel együttműködő márkakereskedők egy részének banki szolgáltatást is végeznek. A bank Budapesten 1997 márciusában megnyitotta első fiókját is, így a hagyományos banki szolgáltatásokat is megkezdte, illetve kiszélesítette. A fő profil a jövőben is az autófinanszírozás és a márkakereskedőknek nyújtott banki szolgáltatás lesz.

Magyar Fejlesztési Bank Rt.

Magyarország pénzintézeti rendszerének meghatározó szereplője az 1997. január 1-jei hatállyal létrejött Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) és bankcsoportja. A 100 százalékban állami tulajdonban levő hitelintézet jogelődjét 1991-ben alapították.

A gazdaság modernizációjának és élénkítésének elősegítését, a térségfejlesztésben való részvételt, az állami pénzalapok és fejlesztési források kezelését, közvetítését, valamint nemzetközi források bevonását kapta feladatául a mintegy két tucat társaságot magában foglaló csoport. (A csoporthoz tartozik többek között a Földhitelbank, a Rákóczi Bank, a Konzumbank, a Magyar Cetelem Bank.)

Magyar Cetelem Bank Rt.

Az MFB-csoport legfiatalabb tagja tavaly év végén kezdte meg működését. A jövőben e francia mintára alapított és működő hitelintézet bekapcsolódik a magyarországi áruvásárlások finanszírozásába. A pénzintézet már tavaly év végén hetven különböző bolttal kötött szerződést fogyasztási hiteleik szervezésére, és azt is tervezi, hogy mihamarabb bekapcsolódik az autóvásárlások pénzelésébe is. Emellett a legkülönbözőbb típusú lakossági és fogyasztási hiteleket ajánlják majd boltokban. Változó futamidejű – 12, 17 és 30 hónap lejáratú – alapkonstrukciókkal jelentkeznek, az igénybe vehető hitel összege pedig 30 ezertől kétmillió forintig terjedhet. A leendő áruvásárlóktól a vételár 20 százalékát követelik meg saját forrásként. Minimum havi háromezer forintos törlesztőrészletet kérnek majd. Egyszerűsített hitelbírálatot alkalmaznak, amelyhez elegendő bemutatni a személyazonosságot és a lakcímet igazoló dokumentumokat, továbbá a jövedelemigazolást.

Rákóczi Bank Rt.

A Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank Rt. megalakulása a hazai bankrendszer fejlődésének új szakaszát indította el. A bank 1992. április 16-án jött létre szakosított pénzintézetként. Fő részvényese a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Alapításának fő célja az volt, hogy szakosított pénzintézetként segítse az észak-magyarországi régió térségében a gazdasági, társadalmi viszonyok fejlesztését. Tevékenysége során a meghirdetett és preferált fejlesztési elképzeléseket saját eszközeivel is támogatni kívánja. A bank kiemelt feladatai: betétgyűjtés, hitel-, kölcsönnyújtás, bankügynöki tevékenység, váltóleszámítolás és bankszámlavezetés.

A hitelintézet a regionális válságmenedzselési programokba is bekapcsolódik. Az önkormányzatok által kezdeményezett fejlesztési programokban is részt vesznek, illetve a régió számára rendelkezésre álló decentralizált alapokat kezelik. Új források bevonásával igyekszenek a speciális térségi fejlesztési projektek refinanszírozását ellátni, illetve központi finanszírozási programokban vesznek részt.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 1.) vegye figyelembe!