Egyéb statisztikaadási kötelezettségek '98

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 5. számában (1998. július 1.)
Július 20. Távközlési tevékenység
OSAP 1707

Érintettek: a szolgáltatási engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelekző közcélú távközlési vállalkozások

Az érintetteknek engyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell évközi adatszolgáltatást teljesíteniük a távközlési tevékenységről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 20. Teljesítményjelentés
OSAP 1759

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai gazdasági ágba tartozók kivételével.

Az érintettek negyedévet követő 20-áig kötelesek jelentést tenni a negyedéves teljesítményeikről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 20. Egyszerűsített jelentés
OSAP 1762

Érintettek: az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, a pénzügyi tevékenységi ágba tartozók kivételével.

Az érintettek tárgynegyedévet követő 20-áig kell egyszerűsített jelentést készíteniük a negyedéves teljesítményeikről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 20. Jelentés a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és re-forgalomról
OSAP 1470

Érintettek: a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

A érintettek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő 20-áig kell jelentést tenniük a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a re-forgalomról

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 20. Értékesítési mérleg
OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett-, szén- és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa-, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig, illetve évenként, a tárgyévet követő március 30-áig kell adatokat szolgáltatniuk az energiahordozók értékesítési mérlegéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 20. Idegenforgalmi statisztika
OSAP 1034

Érintettek: az utazásszervezést és -értékesítést (kivéve a csak utazásközvetítést, ügynöki tevékenységet) végző, tevékenységi bejegyzéssel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként,a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell adatokat szolgáltatniuk a szervezett idegenforgalmi teljesítményükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 25. Villamosteljesítmény-mérőlap
OSAP 1328

Érintettek: a szövetkezetek kivételével azok az 1 MW vagy afelett szerződött teljesítménydíjas árszabás szerint vételező fogyasztók, akik a 9017/1991. (SK. 8.) KSH közlemény szerinti egységes ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR) 10-től 21-ig, a 2221, 2222, a 23-tól 36-ig terjedő, valamint a 40., 41. jelű ágazatba, illetve szakágazatba tartoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot kovető hó 25-éig kell adatokat szolgáltatniuk a villamosteljesítmény-mérőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 30. Nagykereskedelmi áruforgalom
OSAP 1349

Érintettek: a G nemzetgazdasági ágba sorolt gazdálkozó szervezetek, amelyeknek a belföldi áruértékesítésből származó várható árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 30-áig kell jelentést készíteniük cikkcsoportonként a nagykereskedelmi áruforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 31. Kártyaforgalmi statisztika
OSAP 1697

Érintettek: a kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanapjáig kell adatot szolgáltatniuk a hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátot, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában felhasználható kártyák forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Augusztus 12. Állatállomány
OSAP 1719

Érintettek: a sertéstartó nagyméretű gazdasági szervezetek

Az augusztus 1-jei sertésállomány összeírása augusztus 7-éig.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Augusztus 12. Statisztika részvényesekről
OSAP 1738

Érintettek: azok a részvénytársaságok, ahol nyilvános részvénykibocsátás volt

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig kell adatot szolgáltatniuk a részvényesek listájáról és a részesedésükről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Augusztus 12. Állatállomány
OSAP 1089

Érintettek: a nagyméretű egyéni gazdaságok

A sertésállomány összeírása augusztus 12-éig

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Augusztus 15. Családi pótlék
OSAP 1515

Érintettek: a társadalombiztosítási általános kifisetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek

A családi pótlékban részesülők gyerekszám szerinti részletezése a júliusi állapot szerint

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Augusztus 17. Terméseredmények
OSAP 1084

Érintettek: a földterülettel rendelkező nagyméretű gazdaságok

Az érintettek augusztus 17-éig kötelesek adatot szolgáltatni a kalászos gabonák terméseredményéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 1.) vegye figyelembe!