Egyéb statisztikaadási kötelezettségek '98

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 4. számában (1998. június 1.)
 
Június 28. Árinformációk
OSAP 1477

Érintettek: a szociális és egészségügyi intézmények

Az érintetteknek a tárgynegyedév utolsó hónapjának 28-áig kell árinformációkat szolgáltatniuk.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 8. Erdővédelmi jelzőlap
OSAP 1255

Érintettek: a 400 ha vagy annál nagyobb erdőterülettel rendelkező erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 8-áig kell adatot szolgáltatniuk az erdővédelmi jelzőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 8. Filmstatisztika
OSAP 1457

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek negyedévente, a tárgyidőszakot követő hó 8. napig kell adatot szolgáltatniuk a bemutatott filmekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 8. Veszélyes hulladék
OSAP 1172

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek [102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint]

Az érintettek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 8. napig kötelesek adatot szolgáltatni a mezőgazdasági gépek forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 10. Mezőgazdasági gépek forgalma
OSAP 1270

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a mezőgazdasági gépek forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 12. Munkaközvetítési statisztika
OSAP 1403

Érintettek: a munkaközvetítést ellátók (jogi személyek, valamint gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek)

Adatszolgáltatás a munkaközvetítési tevékenységről évente kétszer, a tárgyidőszakot követő hó 12-éig.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 15. Rendkívüli repülőesemények
OSAP 1368

Érintettek: a polgári repülőtevékenységet hatósági engedéllyel folytató gazdasági szervezetek

Az érintettek július 15-éig kötelesek adatot szolgáltatni a rendkívüli repülőeseményekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 15. Műtrágyaforgalom
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a műtrágyaforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 15. Időszaki sajtókiadás
OSAP 1652

Érintettek: az időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell jelentést készíteniük az időszaki sajtókiadásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Július 18. Árumérleg
OSAP 1240

Érintettek: az élelmiszerek és italok gyártása, valamint a dohánytermékek gyártása ágazatba sorolt 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell adatot szolgáltatniuk az árumérlegről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. június 1.) vegye figyelembe!