Egyéb statisztikaadási kötelezettségek '98

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 1. számában (1998. március 1.)
Március 28. Árinformációk
OSAP 1477

Érintettek: a szociális és egészségügyi intézmények

Az érintetteknek a tárgynegyedév utolsó hónapjának 28-áig, illetve június 30-áig kell árinformációkat szolgáltatniuk.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 7. Sertésállomány
OSAP 1719

Érintettek: az állatot tartó nagyméretű gazdaságok

Az érintetteknek évente kétszer kell adatot szolgáltatniuk a sertésállományról. (Az április 1-jeiről április 7-éig, az augusztus 1-jeiről augusztus 7-éig.)

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 8. Erdővédelmi jelzőlap
OSAP 1255

Érintettek: a 400 ha vagy annál nagyobb erdőterülettel rendelkező erdőgazdálkodás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 8-áig kell adatot szolgáltatniuk az erdővédelmi jelzőlapról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 8. Filmstatisztika
OSAP 1457

Érintettek: a film- és videokiadó, -forgalmazó gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek negyedévente, a tárgyidőszakot követő 8. napig kell adatot szolgáltatniuk a bemutatott filmekről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 8. Veszélyes hulladék
OSAP 1772

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek [a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint]

Az érintettek negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 8. napig kötelesek adatot szolgáltatni a veszélyes hulladék átvételéről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 10. Mezőgazdasági gépek forgalma
OSAP 1270

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 10-éig kell adatot szolgáltatniuk a mezőgazdasági gépek forgalmáról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 12. Állatállomány-összeírás
OSAP 1089

Érintettek: a nagyméretű egyéni gazdaságok

A sertésállomány összeírása április 12-éig.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Műtrágyaforgalom
OSAP 1282

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a műtrágyaforgalomról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Időszaki sajtókiadás
OSAP 1652

Érintettek: az időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell jelentést készíteniük az időszaki sajtókiadásról.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

Április 18. Árumérleg
OSAP 1240

Érintettek: az élelmiszerek és italok gyártása, valamint a dohánytermékek gyártása ágazatba sorolt 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell adatot szolgáltatniuk az árumérlegről.

194/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet melléklete

 

 

A 8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató közzétette az APEH új számlaszámait. [Hatálybalépés: 1998. január 1., amellyel egyidejűleg hatályát vesztette a 8006/1996. (AEÉ 2/1997.) tájékoztató.]

10032000-01076019 APEH Társasági adó bevételi számla
10032000-01076026 APEH MNB befizetései bevételi számla
10032000-01076277 APEH Egyéb kötelezettségek bevételi számla
10032000-01076301 APEH Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla
10032000-01076552 APEH Különleges helyzetek miatti befizetések bevételi számla
10032000-01076772 APEH Egyéb termékek fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076765 APEH Személygépkocsi fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076813 APEH Kárpótoltak mezőgazdasági támogatásának visszafizetése bevételi számla
10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla
10032000-01076978 APEH Pénzintézetek társasági adója bevételi számla
10032000-01076985 APEH Késedelmi pótlék bevételi számla
10032000-01076992 APEH Játékadó bevételi számla
10032000-01079043 APEH Belföldi gépjárműadó (súlyadó) bevételi számla
10032000-01079050 APEH Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási befizetése bevételi számla
10032000-01079146 APEH Importengedély-illeték bevételi számla
10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla
10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla
10032000-06056061 APEH Szakképzési hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056023 APEH Pénzintézetek forrásadója beszedési számla
10032000-06056030 APEH Turisztikai hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056047 APEH Nemzeti kulturális járulék beszedési számla
10032000-06056281 APEH Rehabilitációs hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla
10032000-06056133 APEH Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja beszedési számla
10032000-06056140 APEH Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja beszedési számla
10032000-06056157 APEH Hűtőberendezések és hűtőközegek környezetvédelmi termékdíja beszedési számla
10032000-06056164 APEH Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja beszedési számla
10032000-06056171 APEH Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja beszedési számla
10032000-01850224 APEH Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése lebonyolítási számla
10032000-01856127 APEH Új mg. gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számla
10032000-01905049 APEH Egyedi támogatás folyósítási számla
10032000-01905070 APEH Fogyasztóiár-kiegészítés folyósítási számla
10032000-01905135 APEH Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla
10032000-01905245 APEH Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás folyósítási számla
10032000-01856134 APEH Reorganizációs kamatköltség-térítés folyósítása lebonyolítási számla
10032000-01905324 APEH Meliorációs és öntözésfejlesztés támogatása folyósítási számla
10032000-01905410 APEH Normatív támogatás folyósítási számla
10032000-01905520 APEH Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számla
10032000-01905630 APEH Piacra jutást elősegítő támogatás folyósítási számla
10032000-01905599 APEH Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás folyósítási számla
10032000-01905609 APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számla
10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla
10032000-01905623 APEH Földhasznosítás támogatása folyósítási számla
10032000-01907003 APEH Állami kezesség beváltás folyósítási számla
10032000-01907010 APEH Agrárgazdasági kezesség beváltás folyósítási számla
10032000-01601288 APEH Egyéni vállalkozók pénztartalék-letéti számla

 

Az 1997. adóévvel kapcsolatban keletkezett kötelezettségek és juttatások pénzügyi lebonyolítására szolgáló további számlaszámok az alábbiak:

10032000-01076679 APEH Ólmozatlan motorbenzin fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076686 APEH Ólmozott motorbenzin fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076693 APEH Gázolaj fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076703 APEH Egyéb üzemanyagok fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076710 APEH Tüzelőolaj fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076727 APEH Egyéb kőolajtermékek fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076734 APEH Szesz, szeszes ital fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076741 APEH Sör fogyasztási adója bevételi számla
10032000-01076758 APEH Dohánygyártmányok fogyasztási adója bevételi számla
10032000-06056102 APEH Motorbenzint terhelő útalap-hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056119 APEH Gázolajat terhelő útalap-hozzájárulás beszedési számla
10032000-06056126 APEH Egyéb üzemanyagtermékeket terhelő útalap beszedési számla
10032000-06056078 APEH Motorbenzint terhelő környezetvédelmi termékdíj beszedési számla
10032000-06056085 APEH Gázolajat terhelő környezetvédelmi termékdíj beszedési számla

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!