Áthúzódó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 1. számában (1998. március 1.)
Március 20. Létszámkimutatás

OSAP 1019

Érintettek: az egészségügyi és szociális intézmények

Az érintettek évente, a tárgyévet követő március 20-áig kötelesek létszámkimutatást készíteni.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Március 30. Energiahordozók értékesítési mérlege

OSAP 1323

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett-, szén- és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig, illetve évenként március 31-éig kell elkészíteniük az energiahordozók értékesítési mérlegét.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Lakásszövetkezetek

OSAP 1642

Érintettek: a lakás-, garázs-, üzlethelyiség-, műhely- és nyugdíjasház-építő és -fenntartó szövetkezetek

Az érintetteknek évente, március 31-éig kell adatot szolgáltatniuk a működésükről, gazdálkodásukról.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Vízkitermelés

OSAP 1375

Érintettek: a víztermelés-, -kezelés és -elosztás, a szennyvízelvezetés és -kezelés, az egyéb szennyvízkezelési és csapadékvíz-elvezetési szolgáltatás, valamint a máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás szakágazatba sorolt, közüzemeket üzemeltető vállalkozások, illetve azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500 köbméter/nap vagy annál kevesebb

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Március 31. Távhőtermelés

OSAP 1324

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Április 10. Beruházásstatisztika

OSAP 1239

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és a halászat gazdasági ágba, az élelmiszerek és italok gyártása, valamint a dohánytermékek gyártása ágazatba sorolt, 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozások és a fafeldolgozás ágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő április 10-éig kell kiegészítő adatokat szolgáltatniuk az éves beruházásstatisztikai jelentéshez.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Április 10. Távközlés, műsorszórás

OSAP 1640

Érintettek: a műsorszóró és távközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő április 10-éig kötelesek adatot szolgáltatni a távközlési, műsorszórási teljesítményükről.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Vadállománybecslés

OSAP 1262

Érintettek: a vadgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozások

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő április 15-éig kötelesek vadállomány-becslési jelentést tenni.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Tv-műsoridő, filmgyártás

OSAP 1174

Érintettek: a Magyar Televízió és a frekvenciaengedéllyel rendelkező tv- adók

Az érintetteknek évenként, a tárgyévet követő április 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a műsoridőről és a filmgyártási tevékenységről.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

Április 15. Rádió-műsoridő

OSAP 1175

Érintettek: a Magyar Rádió és a frekvenciaengedéllyel rendelkező rádióadók

Az érintetteknek évente, a tárgyévet követő április 15-éig kell adatot szolgáltatniuk a műsoridőről.

173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet melléklete

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!